Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ODBORNÍCI TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ODHALILI FALEŠNÉ NANOROUŠKY Z ASIE

Vědci z Technické univerzity v Liberci provedli morfologický a chemický test šesti typů roušek aktuálně prodávaných na českém trhu, které jejich dodavatelé označují za nanoroušky a v technických popisech uvádějí, že tyto produkty obsahují nanotextilii. Tři ze šesti testovaných roušek byly z dovozu, zbývající tři typy roušek vyrábějí tuzemští výrobci. Zatímco testované nanoroušky tuzemských výrobců obsahovaly nanovlákenný filtr, všechny tři dovozové “nanoroušky” neobsahovaly žádnou nanotextilii.

Nano roušky, které neobsahovaly nanovlákennou membránu: TNG, Vinatex, SMART SHIELD PRO MASK YDHG RespiLab™

České nano roušky nanovlákennou membránu obsahovaly, roušky z dovozu nikoliv

“Ve třech ze šesti roušek nebyla žádná nanovlákenná textilie ani jakékoliv jiné nanoobjekty, které by technologicky zvyšovaly filtrační funkčnost roušek”, uvádí vědecký pracovník Pavel Kejzlar, který se na testování podílel.

“V těchto třech rouškách jsme našli pouze mikrovlákenné textilie. Když například jeden z výrobců vyrobil z příze, kterou označil za nanomateriál, tkaninu, kde se vlákna vzájemně kříží, vytvořil tím membránu, která je pro filtraci velmi malých objektů, jako jsou bakterie či dokonce viry, naprosto nevhodná. V místech, kde dochází ke křížení osnovy a útku, jsme zaznamenali  průduchy o velikosti až 30 mikrometrů. To je v přepočtu 30.000 nanometrů. Když uvážíme, že koronaviry SARS-CoV-2 mají velikost 80 až 150 nanometrů, umožňují jim takovéto póry v mikrovlákenné textilii bezproblémový průnik rouškou,” doplňuje Pavel Kejzlar.

rozdíl mezi TNG a rouškou BreaSAFE. V TNG nanovlákenná membrána nebyla odhalena. 

Nanovlákenné roušky dokáží chránit před viry a bakteriemi

Konvenční roušky chrání před virovou nákazou zpravidla jen okolní osoby od případně nakaženého uživatele roušky. Pokud je naproti tomu nanovlákenná rouška na obličeji dobře utěsněna, může před průnikem virů chránit obousměrně. “Mezi obličejem a rouškou je kvůli dechu uživatele vysoká vlhkost vzduchu. Kapénky s viry, které vylučuje uživatel roušky, se vlivem vysoké vzdušné vlhkosti prakticky nevypařují a proto zůstávají relativně velké. Díky tomu se lépe zachycují v textilním filtru. 

Z druhé strany roušky je ale zpravidla mnohem nižší vlhkost vzduchu. Voda v kapénkách s viry se v otevřeném prostoru velmi rychle vypařuje. Než kapénka s virem doletí ze vzdálenosti jednotek metrů z vnější strany k roušce, zmenší se kvůli vypařování vody na průměr jen několika stovek nanometrů, které nejlépe zachytí nanovlákenný nebo kvalitní mikrovlákenný filtr,” vysvětluje vedoucí týmu Nanovlákenné materiály Technické univerzity v Liberci profesor David Lukáš.

Nanovlákenná membrána byla objevena pouze u výrobců z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

“Spotřebitelé oprávněně očekávají od nanoroušek vysokou účinnost v záchytu virů, bakterií a dalších polutantů. Díky nanovlákenným filtrům mohou tuto lepší funkčnost ve skutečných nanorouškách získat,” říká předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs. 

“Na nanoroušky a nanorespirátory se podle našich zjištění spoléhají lidé se sníženou imunitou, onkologičtí pacienti, lidé s chronickými respiračními onemocněními a další rizikové skupiny. Když se tito lidé nechají oklamat a místo vysoce účinných nanovlákenných produktů si v dobré víře koupí fejkové nanoroušky, ohrožuje to jejich zdraví a v krajním případě i život. Pokud tedy někteří dovozci roušek z Asie spotřebitelům prokazatelně lžou, že tyto roušky obsahují nanotextilii, zřejmě by je měla Česká obchodní inspekce za klamání spotřebitelů pokutovat,” dodává Jiří Kůs. 

Dovozci a distributoři falešných “nanoroušek” z Asie v e-shopech zpravidla prezentují certifikáty z domovských asijských zemí a posudky, které nemají žádnou souvislost s deklarací nanotechnologických řešení v produktech. Vedle toho, že pravost těchto dokumentů prakticky nelze z Česka nijak ověřit, laik nemá šanci vyznat se ani v technických údajích v angličtině nebo jiných jazycích. Falzifikátoři ve snaze prezentovat konvenční roušky jako hi-tech výrobky často formulují jejich technický popis směsicí vědeckých výrazů, které pohromadě nedávají žádný smysl. “Pokud si lidé chtějí pořídit účinné certifikované ochranné pomůcky s nanovlákenným filtrem a nechtějí se nechat napálit, měli by žádat certifikáty platné v České republice,” doporučuje spoluautorka vědeckého testu docentka Eva Kuželová Košťáková.

Test probíhal formou tzv. slepého testu

Aby výzkumníci Technické univerzity v Liberci při testování zachovali maximální míru objektivity, zvolili formu tzv. slepého testu. Vědečtí pracovníci, kteří samotný test prováděli, tedy neznali výrobce, země původu a další identifikační údaje testovaných roušek. Tyto údaje znal pouze pracovník, který vzorky k testování připravil, rozdělil, pojmenoval je písmeny A až F, předal je testujícím kolegům, ale na samotném vědeckém testu se nepodílel. Teprve po dodání výsledné vědecké zprávy pak opět spároval vzorky se značkami testovaných roušek uvedených na originálních obalech výrobků. Test byl navíc prováděn ve dvou laboratořích souběžně, kde vědci testovali všechny typy vzorků nezávisle na sobě. V každé z laboratoří byl k pozorování, měření a chemické analýze použitý jiný typ rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledky testů vědců z obou laboratoří se naprosto shodovaly.

Technická univerzita v Liberci je respektovanou akademickou institucí, která se v prestižním žebříčku TOP 1000 nejlepších vysokých škol světa QS World University Rankings 2020 umístila na 751. až 800. místě. Kromě zaměření na oblast zpracování a využití nových progresivních materiálů se orientuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií. Jednou z priorit univerzity je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje a jejich využitelnost v praxi. Technická univerzita v Liberci jako první na světě zkonstruovala stroj na výrobu průmyslových nanovláken a světové prvenství ji patří také ve výrobě průmyslových nanovlákenných textilií.

*****

Testované roušky, které neobsahovaly nanotextilii:
TNG Rouška 3-vrstvá / dodavatel: REMOSKA s.r.o.
VINATEX Fabric Mask / dodavatel: EUROVINA Travel s.r.o.
SMART SHIELD PRO MASK YDHG RespiLab™ / dovozce: Duc Nguyen Van (DIČ: CZ8811104313); distributor: umbrellaline 2010 s.r.o.

Testované roušky, které obsahovaly nanotextilii:
BreaSAFE® COMMUNITY MASK / dodavatel: PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.
SpurTex® PP (VS) / dodavatel: SPUR a.s.
YourMask N4H NANOFIBER / dodavatel: SEN WORLD s.r.o.

*****

Odkazy na webarchive otisky webů, ze kterých byly pro test nakoupeny roušky, u nichž test Technické univerzity v Liberci prokázal absenci obsahu nanotextilií:

TNG Rouška 3-vrstvá:
https://web.archive.org/web/20200917125723/https://www.pharmaactiv.com/ochranne-rousky-rukavice/rouska-textilni–3-vrstva-s-nanomembranou/

VINATEX Fabric Mask:
https://web.archive.org/web/20200917125916/https://www.liquid-shop.cz/respiratory–masky–rousky-2/nano-rouska-textilni-3-vrstva-5-kusu/

SMART SHIELD PRO MASK YDHG RespiLab™:
https://web.archive.org/web/20200917123635/https://www.respilion.cz/nano-rouska-bila-5ks/

Zdroj: https://www.nanoasociace.cz/falesne-nano-rousky/