Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

Počet seniorů, kterým u dveří zazvonil exekutor, v Česku rychle roste. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku se počet důchodů zatížených exekucí zvýšil o čtyři a půl tisíce na 84 405. Za posledních deset let se počet důchodců čelících exekuci zvedl skoro třikrát. Před deseti lety jich bylo 30 tisíc, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Za rostoucí zadlužeností důchodců a neschopností půjčky splácet bývá podle odborníků například snaha pomoci nejbližším příbuzným, mnohdy však za to může i poměrně nízká finanční gramotnost českých seniorů.

Problém: bez partnera

Často se totiž účastní kritizovaných předváděcích akcí nebo si berou půjčky, jejichž splácení jim brzy musí přerůst přes hlavu. „Důvody exekučních srážek z důchodů jsou různé. Dluhy často vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, v důsledku neplacení výživného, nesplácením půjček nebo ručením za ně,“ potvrdila Právu mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Za částí nařízených exekucí jsou podle ní drobné dluhy v řádu několika stokorun, například pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám.

Exekuci starobních důchodů čelí více ženy Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ

Do svízelné finanční situace se mnozí senioři dostanou po smrti partnera, kdy nejsou schopni pokrýt všechny náklady, které dosud hradili ze dvou důchodů.

Průměrný starobní důchod v Česku se ke konci loňska pohyboval kolem 11 300 korun. Po zaplacení všech složenek, případně nájmu, tak důchodcům už volné peníze obvykle nezbývají.

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. „V březnu jsme evidovali 84 405 důchodců zatížených exekucí, z nich bylo 52 041 starobních důchodců, 30 964 invalidních důchodců a 1400 důchodců pouze s pozůstalostním důchodem. Exekuce ze starobních důchodů přitom měly nejčastěji ženy,“ doplnila Buraňová.

Průměrný věk 67 let

Starobních důchodkyň s exekucí bylo v březnu 27 604, mužů bylo 24 437. Průměrná výše měsíční exekuční srážky u důchodců se starobní penzí byla 1935 korun. Ze statistik ČSSZ je možné nově vyčíst také průměrný věk dlužníků, který v případě starobních důchodců je 67 let (67 let u mužů, 66 let u žen).

„U invalidních důchodců s exekucí bylo zastoupení pohlaví opačné – v březnu významně převažovali muži, bylo jich 18 971, žen 11 993,“ upozornila Buraňová.

Průměrná výše exekuční srážky u důchodců s invalidním důchodem dosahovala v březnu 1809 korun, průměrný věk invalidního důchodce s exekucí je shodně u mužů i žen 51 let.

V případě pozůstalostních důchodů čelí exekucím v naprosté většině ženy. Průměrný věk pozůstalostních důchodců je 55 let (48 let u mužů, 56 let u žen).

Podle Buraňové roste počet lidí, kteří do důchodu vstupují s exekucí či hned s několika exekucemi. Ti pak do naprosté chudoby často nespadnou jen díky tomu, že kvůli exekuci nemohou přijít o celou výplatu důchodu. Musí jim totiž vždy zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Od ledna letošního roku musí dlužníkovi na uspokojování životních potřeb zůstat 6178,67 korun (loni to bylo 6118 korun).

Na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat, se nezabavitelná částka dále zvyšuje o 1544 korun. Průměrná výše starobního důchodu postiženého exekuční srážkou přitom dosahuje 10 381 korun.

Nejvíc důchodů v exekuci bylo v březnu v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, v obou regionech to bylo celkem téměř 12 tisíc. Naopak nejméně se srážely důchody na Vysočině (2910 důchodů). Vedle exekucí důchodů v poslední době prudce roste i počet exekučních srážek z dávek nemocenského pojištění, tedy hlavně nemocenské a mateřské.

Loni jich ČSSZ celkem provedla více než 130 tisíc, což je dvakrát víc než v roce 2013.

Na srážkách z důchodů a nemocenských dávek vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení za loňský rok věřitelům dlužníků přes dvě miliardy korun, z toho z důchodů 1,84 miliardy korun.

Zdroj: novinky.cz – Právo