Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům možnost evidence jízdního kola. Při nahlášení ztráty či odcizení evidovaného jízdního kola je informace předána strážníkům ve výkonu služby, kteří mohou svou pozornost zaměřit příslušným směrem a v případě, že na kolo odpovídající popisu toho odcizeného narazí, mohou učinit náležitá opatření vedoucí k vrácení kola právoplatnému majiteli.

Pracoviště městské policie, kde lze jízdní kolo zaevidovat:

NA TĚCHTO PRACOVIŠTÍCH PROVÁDÍME POUZE REGISTRACI JÍZDNÍCH KOL.
ZNAČENÍ SYNTETICKOU DNA V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROVÁDÍME. 

– úsek přestupků, ul. Zámecká 10, Moravská Ostrava, tel. č. 599 414 233
PO   08:00 – 17:30 hod
ÚT   08:00 – 15:00 hod
ST   08:00 – 15:00 hod
ČT   08:00 – 17:30 hod
PÁ   08:00 – 13:00 hod

– stacionární centrum prevence, ul. Alberta Kučery 31, Hrabůvka, tel. č. 595 781 324
PO-ÚT   09:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
ST        09:00-12:00 a 13:00-17:00 hod
ČT        09:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
PÁ        09:00-12:00

– pracoviště Městské policie Ostrava, ul. Čkalovova 18a/1644, Poruba, tel. č. 596 977 312
  PO-PÁ  08:00-18:00 hod

Před samotnou návštěvou je však nutno předem se telefonicky ohlásit.

Kolo může zaevidovat pouze osoba starší 15 let.

Při samotné evidenci zájemce předkládá:
jízdní kolo, které bude zaevidováno (bude zapsáno výrobní číslo)
občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti
doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.)
pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola.

Zájemce musí poskytnout při zaevidování jízdního kola písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se k evidenci jízdního kola v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zák. č. 101/2000Sb., a to jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. telefonní číslo, včetně kompletních údajů o jízdním kole. Tyto údaje z evidence mohou být poskytnuty Policii ČR nebo subjektům obcí České republiky, které evidenci kol vedou. Zájemce podpisem stvrdí, že s touto evidencí souhlasí, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu osobně na pracovišti Městské policie Ostrava, kde bylo kolo zaevidováno.

Občan po zaevidování kola obdrží papírovou nálepku se znakem Městské policie Ostrava a se sdělením, že jízdní kolo je v evidenci městské policie.
V případě, že dojde k prodeji kola, změně jeho barvy apod. je občan povinen tuto informaci sdělit v místě evidence – osobně či písemně.

Postup při odcizení zaevidovaného jízdního kola:
nahlásit událost na Policii ČR (pro případné uplatnění náhrady škody v rámci pojistného plnění)
nahlásit událost na pracoviště Městské policie Ostrava, kde bylo kolo zaevidováno (oznámit ztrátu kola a informovat o podání oznámení na Policii ČR) – osobně či písemně

ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA
Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA je moderní metodou, která je novou prevencí majetkové trestné činnosti. Tento výrobek je výjimečný tím, že na označeném předmětu je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem) a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem.

Navíc všechny syntetickou DNA označené jízdní kola nebo invalidní vozíky jsou zaregistrovány v databázi Městské policie Ostrava a také v Národní databázi REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže usnadňuje identifikaci takto označeného majetku.

Zdroj: www.mpostrava.cz

Autor: Jana Urbaníková   (15.12.2014