Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ERÚ VARUJE PŘED ÚČELOVÝMI ZMĚNAMI V ZÁLOHOVÝCH PLATBÁCH ZA ENERGIE

Zálohové platby, které spotřebitelé platí za energie každý měsíc, musí odrážet reálnou spotřebu. To samé platí i o případných změnách v nastavení jejich výše. Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) přibývá stížností od spotřebitelů, kterým jsou zálohy navyšovány bez legitimního důvodu.

Energetický zákon jasně a jednoduše říká, že pokud dodavatel elektřiny, plynu nebo tepla uplatňuje zálohové platby, mohou být stanoveny nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby pro další období. Takovým důvodným předpokladem může být například nárůst spotřeby v daném odběrném místě, díky kterému stoupne odhadovaná spotřeba i pro další období. Stejně tak do záloh může promluvit zvýšení cen, jestliže k němu dodavatel přistoupil.

„Pokud pro to neexistují objektivní důvody, dodavatel by zálohy samovolně navyšovat neměl. Spotřebitel by se v takových případech měl dodavateli hned ozvat a návrh nových záloh rozporovat. V případě, že se nedohodnou, může lidem pomoci ERÚ, ať už v rámci vyjednávání nebo mimosoudního řešení sporů,“ říká Miroslav Rottner, ředitel Odboru právní ochrany spotřebitele ERÚ.

Někdy jde o pouhý omyl, který dodavatel rychle napraví. Zálohy vyšší než přiměřené ale mohou účelově účtovat společnosti, které se ocitly ve finanční tísni a snaží se tím alespoň na krátký čas napravit svou nedostatečnou likviditu. Pokud taková společnost později ukončí svou činnost a skončí v insolvenci, musí lidé o vrácení přeplatků žádat prostřednictvím přihlášení pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Úspěšnost jejich vymáhání však bývá nízká.

ERÚ se setkává i s opačným problémem, s podezřele nízkými zálohami. Přes počáteční zdání to znovu bude spotřebitel, který na nesprávnou kalkulaci doplatí, jak vysvětluje Miroslav Rottner: „Někde jsou spotřebitelům nabízeny zálohy nesmyslně nízké, jinde jim dodavatel slibuje, že u něj budou platit jen deset měsíčních záloh místo dvanácti. Zádrhel ale přijde s ročním vyúčtováním, kde se nedostatečná výše záloh projeví konečným nedoplatkem. Při stejné spotřebě a podobné ceně jsou nižší zálohy jen prodejní lákadlo, které může být za určitých podmínek posouzeno dokonce jako nekalá obchodní praktika.“

Tyto problémy se dnes mohou týkat tisícovky odběrných míst. Přestože jednotlivé stížnosti musí ERÚ šetřit individuálně a vždy posoudit dopady konkrétních kroků vůči konkrétnímu spotřebiteli, nárůst počtu podnětů odhaluje trend, na který se úřad musí soustředit.

I když ne výlučně, podobně problémové nabídky provázejí zejména podomní či telefonický prodej. V této souvislosti doporučujeme každému zájemci o změnu dodavatele energií přečíst Desatero obrany před šmejdy v energetice, které ERÚ vydal v tomto roce v reakci na nekorektní jednání některých dodavatelů a zprostředkovatelů na energetickém trhu.

Zdroj: ERÚ