Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

UPOZORNĚNÍ PRO NĚKDEJŠÍ ZÁKAZNÍKY DODAVATELE STABIL ENERGY

Na Energetický regulační úřad se od července roku 2019 do dnešního dne obrátila přibližně tisícovka spotřebitelů, kteří byli v rámci prodeje části závodu někdejšího dodavatele energie STABIL ENERGY s.r.o. převedeni k novému dodavateli Zelená elektřina s.r.o. Stěžují si na to, že jim bylo dodáno chybné vyúčtování nebo jim nebylo zasláno vůbec. Nevědí přitom, u koho urgovat vyúčtování nebo uplatnit reklamaci, zda u minulého nebo nového dodavatele. Stejně problematické je i řešení přeplatků, které by jim měly být vráceny.

Zatímco při běžné změně dodavatele platí, že spotřebitel automaticky obdrží konečné vyúčtování a je s ním vypořádán nedoplatek či přeplatek, u převodu v rámci prodeje části závodu je situace jiná. V takových případech se nejedná o standardní změnu dodavatele, není nutné uzavírat novou smlouvu ani vyhotovovat mimořádné vyúčtování. Smluvní vztah a další podmínky, za kterých je spotřebitelům energie dodávána novou společností, se nijak nemění.
Vzhledem k povinnosti vyúčtování i případným závazkům původního dodavatele platí, že přešly ze STABIL ENERGY s.r.o. na společnost Zelená elektřina s.r.o. Tento dodavatel by měl řešit i případné reklamace vyúčtování, a především vracet přeplatky, i když vznikly v době, kdy byli spotřebitelé ještě u původního dodavatele.

Naopak, pokud by po spotřebitelích jakékoliv platby požadoval ještě původní dodavatel STABIL ENERGY s.r.o., doporučujeme postupovat velmi obezřetně a před zaplacením si požadavek důkladně prověřit.
Veškeré dotazy, žádosti a reklamace dotčeným spotřebitelům doporučujeme uplatnit u nového dodavatele Zelená elektřina s.r.o., a to písemně, aby o probíhající komunikaci existoval věrohodný záznam.
V případě potíží mohou spotřebitelé kontaktovat Energetický regulační úřad – oddělení ochrany spotřebitele

Zdroj: ERÚ