Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – DOBA PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ

Tisková zpráva ze dne 15. 10. 2020

Vlastní “domácí“ pálenka je pro Čechy taková rodinná chlouba a téměř žádná oslava se bez ní neobejde. Letos se urodilo dostatek ovoce a tak je sezóna pěstitelského pálení i v době koronakrize doslova  v plném proudu.

Z čeho všeho se dá kořalka vypálit? Zjednodušeně řečeno z veškerého ovoce, které kvasí. Do pálenice však můžete dovézt i ovoce čerstvé. Pro pálení domácích destilátů se dají použít téměř všechny druhy ovoce a každé z nich propůjčí destilátu svou specifickou chuť. Podle zákona lze ale pálit jen ovoce z českých zahrad, nejčastěji se tak destilují třešně, višně, meruňky, mirabelky, jablka, hrušky, švestky, hroznové víno. K nejoblíbenějšímu pálenému ovoci ovšem stále patří švestky.

V jakém stavu by mělo být ovoce připravené k pálení?

Vypálit alkohol lze ze dvou základních surovin, buď pěstitel do pálenice dodá vlastní doma připravený kvas, nebo pálenici svěří své ovoce a pálenice kvas sama připraví. Ovoce pro kvas musí dobře vyzrálé a nesmí být plesnivé nebo nahnilé. Kvasy lze připravovat pouze z čistého ovoce bez přídavku cukru. Příprava vlastního kvasu je poměrně složitá, proto řada pěstitelů tuto službu využívá. A jak dlouho si na pálenku počkáte? Její výroba se odvíjí především od doby kvašení, které trvá cca 1-3 měsíce. Proces samotné destilace potom trvá při vypálení 200 l kvasu cca 4-5 hodin. 

Kdo si může nechat ovoce přeměnit na pálenku? Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny různých pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě jejich písemného souhlasu. Pěstitelem je osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu (např. ho má propachtovaný), vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění. Tyto skutečnosti je povinna doložit např. výpisem z katastru, smlouvou o pachtu… Podle zákona tak nelze vypálit ovoce, které si sami nevypěstujeme a musíme si ho koupit.

Jak dlouho trvá sezóna pálení? Sezona pálenic začíná již v červenci, kdy dozrávají třešně a višně, v červenci a srpnu je nahradí špendlíky, meruňky a broskve. Od září se začínají pálit jablka, hrušky a švestky. Sezona pálení končí až koncem března ovšem největší zájem o pálení bývá před Vánoci.

Chystáte se zkapalnit svou úrodu ovoce?

Proces pálení je možný pouze u certifikovaných výrobců, v tzv. pěstitelských pálenicích, které jediné s povolením ministerstva zemědělství mohou tuto službu poskytovat. Veškeré pálení musí být pečlivě evidováno a je kontrolováno celníky. V registrovaných pálenicích je potřeba dodržet zákonem stanovený limit, který  v současné době činí 30 litrů čistého alkoholu na jednoho pěstitele za jedno výrobní období, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. A pozor, limit platí i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely i další osoby, které tvoří s pěstitelem společně hospodařící domácnost. Vše, co se vypálí, musí projít kontrolním měřidlem. Provozovatelé pálenic si o každém případu pěstitelského pálení musí vést evidenci včetně jména pěstitele, jeho adresy  a rodného čísla. Tuto evidenci potom přikládají k měsíčnímu daňovému přiznání ke spotřební dani.

V případě, že pěstitel vyrobí víc lihu, než stanoví zákonný limit, pak je povinen si jej přesto odebrat, ale zároveň musí uhradit za toto množství provozovateli pěstitelské pálenice částku ve výši spotřební daně vypočtené podle zákona o spotřebních daních!

 Destilát z pěstitelské pálenice nesmí být dále prodáván!!!

Vyrobili jste víc, než jste schopni spotřebovat? Pak pozor, ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje! Pálenku raději darujte, či archivujte. Pro vyloučení všech pochybností byste jej ani neměli skladovat v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou.

Pro spotřebitele pak platí toto upozornění. Každý, kdo pravidelně prodává nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 15 %, má povinnost zařídit si koncesovanou živnost. Prodávat se smí tento alkohol, pouze pokud má řádné označení, tedy kolek. Nařízení se týká prodejců, ale i provozovatelů hospod, restaurací i barů. Cílem je nejen lepší kontrola, zda nedochází k prodeji nezdaněného alkoholu, ale také prevence před prodejem nekvalitního alkoholu, který by mohl být pro spotřebitele nebezpečný. Každý spotřebitel si tam může ověřit v živnostenském rejstříku, zda má prodejce tuto koncesi.

Pozor, domácí pálení je nezákonné!

Ten kdo se rozhodne vypálit vlastní pálenku doma, dostává se do křížku se zákonem. Nedejte se zmást tím, že prodej destilačních přístrojů je legální a vcelku levný. Domácí výroba pálenky s sebou nese tři základní rizika, jednak vyrobení jedovatého metylalkoholu (a jeho následná konzumace), výbuch a také postih státními orgány. Výroba pro vlastní potřebu je méně závažné protiprávní jednání. Pokud se navíc rozhodnete prodávat takto nelegálně vyrobenou kořalku, jedná se již o trestný čin krácení spotřební daně.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt 13.00 – 16.00 hodin, každý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 608 722 582
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 608 722 582
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 608 722 582
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 608 722 582
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655, 608 722 582
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 608 722 582
Břeclav: Čt: 11 – 15 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 608 722 582
Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 608 722 582
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 608 722 582
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.