Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

DNES JE SVĚTOVÝ DEN PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH.

Všímejme si problémů starých lidí

Páchání násilí na starších spoluobčanech je dlouhodobě závažným a velmi smutným celospolečenským problémem, se kterými se dnešní svět musí vypořádávat.

Každý z nás, a zejména lidé v důchodovém věku, si zaslouží žit v bezpečí, s úctou a respektem. Občas se to ale neděje.

Možným problémem bývá i to, že dnešní senioři vyrůstali v jiné době a v jiných společenských podmínkách a v těch současných, často nepřehledných, se nejsou schopni dobře zorientovat a stávají se tak snadnými oběťmi nejen kriminality zvenčí, ale i třeba i domácího násilí.

Tato problematika se stala natolik alarmující, že 15. červen byl v roce 2006 vyhlášen organizací INPEA (International Network for Prevention of Elderly Abuse) jako Světový den proti násilí na seniorech (World Elder Abuse Awareness Day).

Osvětě možného řešení takových protiprávních jednání proti starším lidem se věnují i moravskoslezští preventisté.

„Sledujme varovné signály nasvědčující možnému ohrožení seniora. Stačí málo a jsme schopni předejít závažnému psychickému, či fyzickému násilí,“ upozorňuje vrchní inspektorka oddělení prevence Lucie Galiová z Krajského ředitelství policie MS kraje.

„Zpozorovali jste, že je senior sociálně izolován? Osoba pečující o seniora odmítá k němu pustit další osoby a nikdy nenechává tuto osobu s jiným člověkem o samotě? Senior má na těle známky fyzického napadení a jeho odůvodnění, že spadl, jsou stále častější? Působí na nás senior zanedbaně, ačkoliv se o něj někdo stará? To vše jsou signály, které by se měli policisté od lidí dozvědět na lince 158. Primární prevence má za cíl snížit riziko takového chování v celé populaci,“ dodává Galiová.

Jedním ze způsobů prevence jsou i různé besedy pro seniory, jako byla nedávno tato on-line beseda jak rozpoznat domácí násilí páchané za dveřmi domovů seniorů a jak je řešit a pomoci.

Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz