Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

DO DATABÁZE ZTRACENÝCH PSŮ ZATÍM LIDÉ VLOŽILI ÚDAJE O TÉMĚŘ 500 PSECH

Do databáze ztracených a nalezených psů vložili lidé od konce února, kdy ji na svých internetových stránkách Státní veterinární správa (SVS) spustila, údaje o téměř 500 psech. Databázi častěji využívají nálezci, než majitelé ztracených psů, vyplývá z dosavadní statistických údajů vztahujících se k aplikaci. Nejčastěji údaje do databáze vkládají městští policisté a útulky pro opuštěná zvířata z některých zejména větších měst.

Aplikaci, která umožňuje chovatelům a nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům, spustila SVS v závěru letošního února. Databáze má částečně nahradit některé funkce centrálního registru psů, který má v ČR vzniknout od roku 2022.

V současnosti je v České republice několik dalších databází psů provozovaných soukromými subjekty a také některými městy, svůj registr související s vydanými pasy pro zvířata má také Komora veterinárních lékařů. V případě nálezu označeného psa musí městští policisté či správa útulku zpravidla prověřovat údaje hned v několika databázích, v případě, že pes označen není, je vyhledání majitele ještě komplikovanější.

Zadání údaje do databáze na webu SVS zabere vkladateli pár minut, její využití je zcela dobrovolné a zdarma. Do aplikace je třeba specifikovat, zda jde o ztrátu či nález psa, uvést plemeno psa nebo alespoň jeho stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum nálezu/ztráty, jméno majitele, respektive nálezce, kontakt. Je možné připojit také fotografii psa a případně další informace formou poznámky. Všechny uvedené údaje mají za cíl usnadnit kontakt chovatele a případného nálezce a tím zrychlit návrat psa domů.  

SVS v aplikaci eviduje k 6. říjnu 481 ztracených a nalezených psů, avšak jen ve 280 případech vkladatelé uvedli číslo čipu. SVS proto uživatelům aplikace připomíná užitečnost uvedení čipu, protože to výrazně přispěje k rychlejšímu návratu psa k jeho majiteli.

Zdroj: SVSČR