Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČTÚ VYVRACÍ LŽIVÉ INFORMACE O VLIVU SÍTÍ 5G NA LIDSKÉ ZDRAVÍ, KTERÉ SE ŠÍŘÍ VEŘEJNÝM PROSTOREM

Ani nově připravovanému telekomunikačnímu standardu označovanému jako 5G (Sítě páté generace) se nevyhnul fenomén fake news a hoaxů. Prostřednictvím řetězových e-mailů, webových stránek a zpráv na sociálních sítích šiřitelé poplašných zpráv lidem namlouvají, že sítě 5G mohou ohrozit jejich zdraví, a proto je nutné se od nich odvrátit. Český telekomunikační úřad vysvětluje, proč se lidé nemají čeho obávat.

Hlavním přínosem mobilní sítě 5G je významné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti stávajícímu standardu 4G. Vybudování sítí 5G umožní provoz nejmodernějších komunikačních technologií. Sítě 5G navazují na předchozí generace sítí 3G, které přinesly rozšíření internetu do mobilů a vedly k rozmachu tzv. smartphonů a 4G, které umožnily mnohem rychlejší přenos dat a uživatelé tak mohli například sledovat streamovaná videa na cestách.

Důvodem pro zavedení sítí 5G je budoucí očekávaná změna způsobu používání stávajících zařízení, jako jsou smartphony nebo herní konzole. 5G disponují kapacitou propojit tisíce těchto zařízení v jednu chvíli a otevírají tím prostor pro vývoj nových, inovativních služeb.

Vliv 5G sítí na lidské zdraví nebyl prokázán

Přínos 5G by měl být veskrze pozitivní, přesto se nyní na internetu šíří množství zpráv zvěstující téměř apokalyptické scénáře. Český telekomunikační úřad však všechny české spotřebitele uklidňuje: „Na stejných kmitočtech po dlouhá desetiletí bylo přenášeno televizní vysílání, a to z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jaké mohou dosahovat základnové stanice 5G. Žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán.“

Většina tzv. hoaxů obsahuje i výzvu žádající adresáta o další rozeslání hoaxu mezi své přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail. Žádáme spotřebitele, aby se zdrželi dalšího rozšiřování podobných poplašných zpráv a informovali Český telekomunikační úřad, který pro tyto účely zřídil speciální emailovou adresu 5ghoax@ctu.cz, kde mohou spotřebitelé zasílat podobné poplašné zprávy, které obdrží do svých emailových účtů.

Český telekomunikační úřad je připraven na svých webových stránkách (www.ctu.cz) podobné nepravdivé informace o sítích 5G vyvracet.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z. s., Český telekomunikační úřad