Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI TELEFONÁTY

Český telekomunikační úřad v poslední době opět zaznamenal zvýšený výskyt podvodných volání, takzvaného „wangiri“. Jedná se o praktiku, při které je cílem útočníků přimět spotřebitele po velmi krátkém prozvonění jejich telefonního čísla k reakci na zmeškané volání. Pokud však uživatel na zmeškané číslo zavolá, bude mu následně účtována vysoká cena takového hovoru. V současné době se jedná nejčastěji o vyzvánění z čísel, která začínají předvolbou + 94 patřící Srí Lance. Podvodná volání tohoto druhu bývají zpravidla ze zahraničí.
Nejúčinnější obranou proti tomuto druhu útoků je prevence. Doporučujeme všem uživatelům telefonních služeb, aby byli pozorní a pokud možno nijak nereagovali na volání z neznámých čísel se zahraniční předvolbou. 
V opačném případě hrozí, že budou nuceni zvýšenou cenu tohoto volání uhradit, přičemž s ohledem na skutečnost, že hovor uskuteční ze své vůle, nelze příliš spoléhat na úspěch v případném reklamačním řízení.

Zdroj: ČTÚ