Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Air Telecomu byla vyměřena pokuta ve výši sto dvacet tisíc korun, v řízení, které bylo zahájeno z podnětu 17 stížností spotřebitelů. Důvod? Nekalé praktiky jeho obchodních zástupců během roku 2013. Podle úřadu obchodní zástupci opakovaně při návštěvách domácností uváděli nepravdivé údaje.

„Například uváděli, že operátor Telefónica Czech Republic na trhu končí, případně, že návštěvu uskutečňují z důvodu kontroly nebo výměny telefonního přístroje. Cíleně si přitom vybírali osoby vyššího věku (nejmladší bylo v době, kdy k nabídce došlo, 72 let), když u těchto lidí s ohledem na jejich věk a zdravotní stav mohli vyvolat oprávněné obavy, že z důvodu zrušení linky stávajícím provozovatelem a neuzavřením nové smlouvy s Air Telecomem zůstanou bez možnosti přivolat si v případě potřeby pomoc. ČTÚ zhodnotil tuto okolnost jako přitěžující,“ tvrdí lednová monitorovací zpráva úřadu.

ČTÚ před praktikami prodejců předloni v létě spotřebitele varoval v nebývale ostrém prohlášení. Jak v pořadu A dost! uvedl server Stream.cz, ČTÚ se po udělení pokuty ozvali další nespokojení zákazníci, a tak teď běží další správní řízení s operátorem.

Air Telecom tvrdí, že si za to mohou zákazníci sami

Air Telecom už první uloženou pokutu zaplatil, ale s verdiktem úřadu nesouhlasí a chce se bránit u soudu. Obchodní zástupci podle něj totiž nebyli zaměstnanci operátora. „Jednání, na základě kterého nám úřad sankci udělil, nebylo šetřením ČTÚ prokázáno. Smlouva se zákazníky byla řádně uzavřena externími obchodními partnery, kteří však nejsou zaměstnanci ani zástupci naší společnosti,“ tvrdí firma ve svém komentáři.

„Navíc ve všech případech se zákazníky proběhl i telefonní verifikační rozhovor, kterým eliminujeme riziko, že by zákazníci podepsali něco, čemu nerozuměli, anebo co by nechtěli. Ve verifikačním hovoru zákazník potvrzuje, že si je vědom přechodu k jiné společnosti,“ dodává firma.

Za vše podle ní mohou zákazníci. „Považujeme to za jeden z dalších, bohužel stále častějších, příkladů praxe některých zákazníků vyvázat se ze svobodně uzavřeného smluvního vztahu jednorázovým tvrzením o údajných nekalých praktikách,“ píše operátor ve svém prohlášení.

Air Telecom není jedinou firmou, která byla úřadem za klamavé obchodní praktiky pokutována. Loni dostala milionovou pokutu společnost UPC. A to z důvodu toho, že od září 2011 do září 2012 nabízela balíčky s uvedením slibu „jedinečná cena, která platí napořád“, přičemž od 1. ledna 2013 slib porušila a přestala je účtovat v přislíbených cenách.

Zdroj:

www.lupa.cz (13. 2. 2015 14:04 Jan Beránek)

www.ctu.cz