Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČOI VARUJE PŘED CENTRÁLNÍM REGISTREM DLUŽNÍKŮ

 https://www.centralniregistrdluzniku.cz

http://www.cerd.cz/

Česká obchodní inspekce varuje před využíváním služeb tzv. Centrálního registru dlužníků České republiky (CERD). Služba je oficiálně provozována společností CERD SYSTEM LLC. sídlící v USA a údajně umožňuje zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů a nabízí mj. vydání potvrzení o bezdlužnosti.

 Pomocí výše uvedeného dokladu má spotřebitel zjistit, zda je v registru evidován jeho dluh vůči bankám, obchodním společnostem, úvěrovým a leasingovým společnostem nebo státní instituci, banky i úvěrové společnosti se však od činnosti CERD distancují (https://www.cbcb.cz/cerd/a uvádějí, že pro ně tento doklad není relevantní.

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v loňském roce provozovateli CERD pokutu 60.000,- Kč, protože klamavě vytvářel dojem, že se jedná o oficiální registr dlužníků v České republice, přestože žádný takový oficiální – státem provozovaný registr neexistuje.

Provozovatel také neinformoval spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, neinformoval řádně o cenách nabízených služeb ani o podmínkách uplatnění reklamace.

Z informací od spotřebitelů, kteří si na CERD stěžují, vyplývá, že je po registraci problematické provozovatele kontaktovat a ukončit předplatné.

Před činností CERD varuje také Úřad pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/varovani-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju/d-22567/p1=1099)

Zdroj: ČOI

 

cerd-768x330