Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Nepočkali 7 dní, pokuta 1 200 000 Kč

(Ústí nad Labem, 11. července 2016) Česká obchodní inspekce pravomocně uložila společnosti Exen Trade s.r.o. pokutu ve výši 1 200 000 Kč za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost.

Jedná se o pokutu v souvislosti s porušením nové zákonné povinnosti (platné od 1. února 2016), kdy prodávající nesmí během akce nebo před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijímat plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku anebo její části.

Inspektorům se podařilo prokázat přijetí hotovosti zástupcem kontrolované společnosti po předváděcí akci a to ve 4 případech. Ve dvou případech bylo na smlouvě uvedeno dokonce budoucí datum převzetí hotovosti,“ dodává Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj. Takové jednání Česká obchodní inspekce považuje za vědomé porušení a obcházení zákona, který byl přijat se zvláštním důrazem na ochranu spotřebitele a jeho majetku.

Zdroj:www.coi.cz