Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČOI: SPOTŘEBITEL MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ DOKLADU O ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ

Prodejce je povinen spotřebiteli při nákupu zboží vydat nejen doklad EET, ale i na vyžádání doklad o zakoupení zboží. Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila kontroly v provozovnách řeznictví a regionálních produktů, ve kterých se zaměřila na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, který mimo jiné obchodníkovi ukládá povinnost vydat doklad o zakoupení zboží na žádost spotřebitele a informovat o cenách. V pěti případech zjistila porušení zákona.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila na konci měsíce června 3 kontroly zaměřené na řešení podnětu spotřebitele, který se týkal prodeje zboží v provozovnách řeznictví a regionálních produktů. Podnět upozorňoval na nevydávání dokladu o zakoupení výrobků na žádost spotřebitele. Prodávající ve všech 3 případech v rozporu se zákonem sdělili, že vydávají pouze doklad EET, který je dostačující a žádný jiný doklad nevydávají.

Inspektoři kontrolním nákupem ověřovali plnění zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se zaměřili na poctivost prodeje, vystavení dokladu o zakoupení výrobků na vyžádání, označení výrobků cenou a dodržování informačních povinností.

Ve 2 případech bylo zjištěno porušení § 12, kdy prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a předpisem EU spotřebitele o ceně prodávaného zboží a tuto informaci vhodně zpřístupnit. Dále ve všech 3 případech bylo zjištěno porušení § 16 odst. 1, kdy na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží s uvedením data prodeje, včetně toho o jaké zboží se jedná a za jakou cenu je prodáváno. Dále musí být na dokladu uveden identifikační údaj prodávajícího obsahující jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu.

Inspektoři řešili uvedené porušení zákona o ochraně spotřebitele ve 2 případech vydáním příkazu na místě a v 1 případě bude zahájeno správní řízení.

Zdroj: ČOI

220-reznik