Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ČOI: Nekalé praktiky společnosti Český telefonní seznam

Společnosti Český telefonní seznam, s. r. o byla ve správním řízení uložena pokuta 100 000 Kč za užití nekalých obchodních praktik vůči spotřebiteli.

Za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik byla společnosti Český telefonní seznam, s. r. o. uložena pokuta ve výši 100 000 Kč, kdy spotřebiteli byl zaslán tiskopis vypadající jako faktura, která měla u spotřebitele vyvolat dojem, že se jedná o fakturu za služby, které si již dříve objednal, avšak ve skutečnosti se jednalo o nabídku k uzavření nové smlouvy.

Zaslaná nabídka mohla přimět spotřebitele k uzavření smluvního vztahu, který by při řádném podání informací o nabídce neuzavřel. Tato pro spotřebitele zásadní informace přitom byla uvedena pouze malým písmem jako okrajová. Spotřebitel před tím, než obdržel nabídku společnosti Český telefonní seznam, s. r. o., tuto společnost nekontaktoval a ani neprojevil o její služby zájem.  Společnost se na dotyčného spotřebitele obrátila v domnění, že se jedná o podnikatele, ten však v době, kdy obdržel „nabídku“ měl již podnikatelskou činnost ukončenou.

Vzhledem k faktu, že adresátem byla osoba v postavení spotřebitele a ne podnikatelský subjekt, mohla Česká obchodní inspekce podnět podaný spotřebitelem řešit.

Česká obchodní inspekce evidovala v minulosti opakované stížnosti na jednání  společnosti Český telefonní seznam, s. r. o., které však nebylo možné řešit, protože u všech bylo prokázáno, že  listina s nabídkou  byla adresována podnikatelům.   V těchto případech nemůže Česká obchodní inspekce poskytnout veřejnoprávní ochranu prostřednictvím aplikace svých pravomocí.

Zdroj: ČOI