Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

JAK PROTI NEPOCTIVOSTI TAXIKÁŘŮ

DOTAZ: Jak se ve velkých městech vyvaruji toho, abych byl okraden nepoctivým řidičem taxi?

Nepoctivost některých českých taxikářů je již nechvalně známá i v zahraničí, a to až do té míry, že před ní varují i v renomovaných turistických průvodcích…

Jak se před okradením v taxi chránit? Důležité je dodržet několik základních pravidel:

Nejbezpečnější je zavolat si taxi přes dispečink. Telefonní čísla dispečinků taxislužeb uvidíte napsaná na většině vozů taxi i jinde. Telefonní objednání jízdy nabízí dnes většina větších taxislužeb. Jízda bývá při objednání přes radiodispečink obvykle levnější (nižší sazba), než když si taxi stopnete přímo na ulici, řidiči jsou kontrolováni dispečinkem, o vaší objednávce mají na dispečinku záznam a případnou nepřiměřenou cenu by tudíž bylo možno snáze reklamovat. Taxíkař-nepoctivec by se tak vystavil dost značnému riziku, že bude přistižen a následně taxislužbou penalizován, případně s ním bude rozvázána smlouva. Navíc se již při objednání jízdy můžete u dispečerky informovat o přibližné ceně jízdy (nezahrnující samozřejmě placené provozní čekání třeba na semaforech apod.).

Celkem bezpečné: Nastoupit do taxíku na stanovišti Fair Place. Tady jsou taxikáři často kontrolováni a pokud by se zjistilo, že účtovali zákazníkovi víc, než měli, o výhodnou možnost využívat stanoviště Fair Place by mohli přijít. Stanoviště Fair place má totiž správce a ten by nepoctivému taxikáři mohl zrušit smlouvu. I tady se však může stát, že se mezi slušné řidiče taxi postaví nepoctivec, a tak určitě neškodí přeptat se ještě před nástupem do vozu na očekávanou cenu jízdy a po jejím ukončení si nechat vytisknout účtenku z taxametru.

Riskantní: Chytit si náhodné taxi na ulici. Nemusí se sice stát nic špatného, ale vystavujete se tím nebezpečí, že vám zastaví taxikář-nepoctivec a bude si účtovat víc, než na kolik má nárok. I zde platí pravidlo, že neuděláte chybu, když se ještě před nástupem do vozu zeptáte, kolik jízda bude stát a zda vám řidič bude moci v cíli vystavit účtenku z taxametru. Pokud se vám cena zdá vysoká nebo se dozvíte, že „v taxametru zrovna došla papírová páska“, do vozu raději nenastupujte.

Nejriskantnější: Brát si podivně vyhlížející taxi na neoficiálních stanovištích. Nepoctiví řidiči se obvykle ke štaflu nedostanou, takže stojí co nejblíž k němu a čekají především na nic netušící cizince. V Praze stávají často v blízkosti hlavního nádraží, Staroměstského náměstí, Pařížské ulice, Karlova mostu a na dalších místech frekventovaných turisty.

Pokud jste se přece stali obětí nepoctivého taxikáře, měli byste se proti předražení na místě ohradit. Když se vám nedostane uspokojivého vyřešení situace, můžete – s přihlédnutím k okolnostem a zejména k potenciální nebezpečnosti takového jednání – řidiči sdělit, že předraženou cenu odmítáte zaplatit a že zavoláte policii. To však není vždy radno, neboť nemůžete vědět, jak se nepoctivý řidič v tu chvíli zachová. Pokud jste nepřiměřenou cenu jízdy již zaplatili, můžete podat podnět ke kontrole České obchodní inspekci nebo podat stížnost na konkrétního provozovatele taxi příslušnému živnostenskému úřadu nebo magistrátu. K tomu samozřejmě budete potřebovat číslo taxíku nebo jeho SPZ a účtenku z taxametru, případně další důkazy. Bohužel, tyto stížnosti vám však nepomohou vymoci zpět peníze, které vám řidič taxi neoprávněně naúčtoval. Toho byste se museli domáhat soudní cestou v občanskoprávním sporu, kdy by nelehké a často nákladné břímě dokazování vaší újmy leželo na vás. Otázkou je, zda by se vám něco takového vůbec vyplatilo…

Zdroj: http://www.coi.cz/jak-proti-nepoctivosti-taxikaru-nk505/