Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) upozorňuje spotřebitele na nebezpečný výrobek – falzifikát čističe na brýle, monitorů a dalších zařízení značky OPTIGLEIN. Zároveň vyzývá veřejnost, aby v případě, že padělek vlastní, neprodleně kontaktovala Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc, oddělení odpadového hospodářství.

Inspektoři obdrželi informaci o nehodě spočívající v poleptání prstů na ruce spojené s používáním výrobku Professionell OPTIGLEIN, který byl uváděn na trh v České republice v rámci předváděcích akcí v obchodních centrech na území republiky. Podle informací od společnosti, která jako první uvedla výrobek OPTIGLEIN na trh v ČR, se jedná o padělek. Ten se liší od originálu jiným složením. „Nebezpečí padělku spočívá v jeho nízkém pH, analýzou byla zjištěna hodnota 1,4. Vzhledem k vysoké kyselosti může mít tato směs dráždivé až žíravé účiny a způsobit poleptání. Z toho důvodu by měla být klasifikována jako nebezpečná,“ upozornil Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Dodal, že výrobek není v souladu s požadavky evropské směrnice (1999/45/ES) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Falzifikáty byly zajištěny v říjnu 2014 na předváděcím stánku v obchodním centru Interspar (nyní Albert) v Prostějově. Podle informací inspekce se padělky mohly vyskytovat v rámci předváděcích akcí především v Olomouckém a Zlínském kraji.

Originály mají na dně lahvičky natištěno datum expirace, což je hlavním rozpoznávacím prvkem. Výrobek byl nahlášen do výstražného systému RAPEX a spotřebitelé, kteří ho zakoupili, mají právo na jeho vrácení distributorovi podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Číslo oznámení RAPEX – A12/0358/15, webová stránka výstražného systému RAPEX:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).

Na přiložených fotografiích jsou uvedeny rozdíly mezi originálním balením a jeho falzifikátem.

Zdroj: ČIŽP

zdroj.aspx

zdroj.aspx