Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

V Novém Jičíně byl slavnostně ukončen Kurz sebeobrany pro seniory. Strážníci Městské police Nový Jičín opět proškolili v rámci projektu prevence kriminality bezplatně 15 seniorů. V devíti lekcích se účastníci kurzu naučili základům bezpečného chování v běžném životě, psychologii obrany a zvyšování právního vědomí.Výuka sebeobrany probíhala již druhým rokem v prostorách SVČ Fokus.
V průběhu kurzu byla všem účastníkům nabídnuta možnost, aby po vyplnění písemné žádosti získali bezplatně vlastní bezpečnostní alarm. Senioři této možnosti využili a naučili se alarmy používat.

Na závěr kurzu byly seniorům rozdány certifikáty a tašky s upomínkovými předměty města Nový Jičín.

Novojičínští strážníci tímto děkují všem seniorům, kteří měli zájem se naučit něčemu užitečnému a do kurzu se přihlásili.