Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BUĎTE OBEZŘETNÍ!

Varujeme před podvodnými emaily, ve kterých mohou být účetní nebo jiní administrativní pracovníci různých firem, ale také samospráv, instruováni k převodu peněz zejména na zahraniční účty.
Podvodníci ke svým útokům stále více využívají elektronickou komunikaci. Zasílají podvržené emaily s příkazy o převedení peněz, okamžité či mimořádné platby, nebo například avizují změny v číslech účtů obvyklých plateb.

Šumperští kriminalisté se zabývají případy pokusů o vylákání peněz na cizí účet pomocí emailové komunikace.
Účetní jedné z obcí na Šumpersku obdržela v těchto dnech email s instrukcemi k provedení úhrady platby ve výši bezmála 50 000 Euro na účet vedený v Německu. O převod peněz ji měla v emailu požádat starostka obce, která se v té době skutečně nacházela v zahraničí.

Díky obezřetnosti účetní, která uvedený požadavek se starostkou neprodleně telefonicky konzultovala, si tentokrát podvodníci na své nepřišli.
Obdobný případ jsme zaznamenali v srpnu letošního roku také na Zábřežsku, kde měla být administrativní pracovnice instruována jednatelem tamější firmy k odeslání částky přes 170 tisíc korun ve prospěch cizího účtu. Ani v tomto případě nebyli podvodníci úspěšní.

Uváděné případy však nejsou ojedinělé a potýkají se s nimi kolegové napříč celou republikou. Bohužel v mnoha případech jsou podvodníci úspěšní a způsobené škody dosahují opravdu velkých částek. Proto doporučujeme si emaily s neobvyklými pokyny, týkajícími se převodů peněz, vždy ověřit.

Zdroj: policie.cz