Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Zdravotně postižení jsou spolu se seniory skupinou zvlášť zranitelných spotřebitelů. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v letošním roce zaměřuje svou pozornost také  na ochranu těchto spotřebitelů. To, že řada podvodných prodejců cílí právě na tyto skupiny spotřebitelů, jsme si ověřili mj. při besedě se zrakově postiženými obyvateli Ostravy v říjnu tohoto roku.

Pozitivní ohlas této akce vyústil v další spolupráci s dalšími místními organizacemi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Tyflocentra.

Zítra v podvečer navštívíme Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, který je největší neziskovou organizací, pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice, konkrétně navštívíme pobočku v Ostravě.

Adresa: Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, kde budeme Od 16:00 hod. besedovat na již tradiční téma: Prodejní manipulace a formy nátlaku ze strany prodávajících. Tlumočení do znakové řeči je zajištěno.

Další beseda bude určena pro klienty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých tentokrát z Frýdku Místku a okolí. Beseda na téma: Formy nátlaku a prodejní manipulace se bude konat 3. prosince.

Také tady budeme hovořit zejména o úskalích podomního prodeje, problematice uzavírání smluv prostřednictvím telefonu a jinými způsoby tzv. na dálku, či mimo obchodní prostory.

Místo konání: oblastní pracoviště SONS ČR, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek. Vyhrazeno pro klienty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Věříme, že dobrá spolupráce s výše uvedenými organizacemi bude pokračovat také v následujícím roce. Přičemž v každoročním projektu SOS MaS, z. s. o jehož o finanční podporu se ucházíme u Ministerstva průmyslu a obchodu, počítáme mj. s řadou aktivit pro zdravotně handicapované.