Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA V PŘEROVĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací SSMP, pro vás připravili besedu.

Téma : Uzavírání nevýhodných smluv, manipulační techniky, nekalé praktiky

Kdy: 25.září 2019

Kde: DPS Hradčany

Projekt je spolufinancován z dotačního programu MPSV a z rozpočtu Olomouckého kraje