Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA V PŘEROVĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s STP Přerov, pro vás připravili besedu  Přerově.

Téma : Uzavírání nevýhodných smluv, manipulační techniky, nekalé praktiky

Kdy: 30.října 2019

Kde: STP Přerov, Kratochvílova 35

Projekt je spolufinancován z dotačního programu MPSV a z rozpočtu Olomouckého kraje