Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA V ODRÁCH

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Spolkem zdravotně postižených „Nataša“ připravilo besedu v Odrách

Téma : Finance – rodinný rozpočet

Kdy: 5. prosince 2019

Kde: Spolek zdravotně postižených „Nataša“, Odry

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019.