Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA PRO SENIORY V LIBERCI VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ

Kdy: 29.9.2015

Kde: Liberec, od 10.00 hodin,
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. uspořádalo ve spolupráci s Městskou policií pro seniory v Liberci 29.září přednášku pod názvem Spotřebitelské praktikum, na které se dozvěděli o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem a o formách nátlaku a manipulacích uplatňovaných zejména na předváděcích akcích a při podomním prodeji.