Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

BESEDA V HRADČANECH

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací s obcí Hradčany, pro vás připravili besedu.

Téma : Uzavírání nevýhodných smluv, manipulační techniky, nekalé praktiky

Kdy: 11.ledna 2019

Kde: sál hostince, Hradčany

Projekt je spolufinancován z dotačního programu MPSV a z rozpočtu Olomouckého kraje