Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravuje v rámci kampaně Neotvírejte a nejezděte! besedu  se seniory v Novém Jičíně na téma:

Práva seniorů poškozených nekalými obchodními a jinými podvodnými praktikami

Srdečně Vás zveme! Povídat si budeme o motivech nepoctivých prodejců a pachatelů trestných činů, seznámíme Vás s konkrétními scénáři podvodů, formami nátlaku a manipulace, včetně návodů, jak se v obdobných situacích zachovat a jak tlakům odolávat.

KDY a KDE?

29. 10. Nový Jičín

Kde: místo Klub seniorů, místní část Loučka 90, Nový Jičín

Kdy: od  15:00 hod.