Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

|

AKCE V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE TRESTNÉ ČINNOSTI PÁCHANÉ NA SENIORECH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Město Valašské Meziříčí  pořádalo dne 9. listopadu 2015 od 10.00 hodin v SVČ Domeček na ulici Z. Fibicha v rámci programu „Prevence trest. činnosti páchané na seniorech“ akci:

„Šedesát a víc neznamená nic „

Na přednášce se senioři seznámili s tím, jak se účinně bránit „šmejdům“ – přenášela právnička Mgr. Renata Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, mohli se podělit o své zkušenosti.

Dále se senioři zúčastnili nácviku sebeobrany s městskými strážníky, dozvěděli se něco o domácím násilí páchaném na seniorech.

A co dál?

SOS MaS, z.s. pro seniory připravilo internetovou stránku s radami a tipy „Neotvírejte.cz“.
Senioři dostali samolepky na dveře, které odradí podomní prodejce od toho, aby je obtěžovali se svými nabídkami a také dostali letáčky s radami, kam se obrátit, pokud se stanou obětí šmejdů a jak se bránit jejich nečistým praktikám.

Nakonec si všichni zasoutěžili si o společenskou hru.

001