Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s.:

ZMĚNA BANKY BUDE JEDNODUŠŠÍ                   

Tisková zpráva ze dne 4. 4. 2017

Poplatky za své služby si banky strhávají automaticky samy z účtu, a tak si řada spotřebitelů často ani neuvědomuje, kolik ročně své bance tímto způsobem zaplatí. Přitom průměrná výše bankovních poplatků, kterou klienti ročně za služby své bance zaplatí, přesahuje dva tisíce Korun. A to v rozpočtu mnoha domácností už není zcela zanedbatelná položka.

Lepší informovanost klientů, jak doufáme, přinese novela zákona o platebním styku. Podle ní jsou banky povinny spotřebiteli zaslat jednou ročně přehled, z něhož se dozví řadu užitečných informací o uhrazených poplatcích za předchozí rok. To může řadu spotřebitelů iniciovat k přechodu k jiné bance. Již nyní spotřebitelé vyhledávají výhodnější nabídky. Pravdou však je, že řadu spotřebitelů od změny banky nakonec odradí představa o složitosti celého procesu změny. Samozřejmě je možné, aby si spotřebitel vše doslova vyběhal sám. Navštívil novou i původní banku, založil nový a zrušil původní účet, zrušil a nastavil všechny příkazy k úhradě a svolení k inkasu, kontaktoval všechny plátce a příjemce o změně svého účtu atd.

Změnit banku však vůbec nemusí být tak komplikované, jak se na první pohled zdá

Již dříve se řada bank přihlásila k tzv. kodexu mobility, který zaručoval poměrně rychlou a snadnou změnu banky. Nyní však toto právo spotřebitele změnit poskytovatele rychle, relativně pohodlně a bez zbytečných překážek dostalo zákonný podklad. Téměř vše lze zařídit jedinou návštěvou, a to u nového poskytovatele služeb. Ten pak většinu kroků na Vaši žádost učiní za Vás. Žádost o změnu platebního účtu se podává na formuláři, v němž např. určíte datum, ke kterému dosavadní poskytovatel přestane a od něhož nový poskytovatel začne provádět převody peněžních prostředků, a také to, zda má nebo nemá dojít ke zrušení účtu u dosavadního poskytovatele. Vše by si pak původní a nová banka měly vyřídit mezi sebou. Pokud o to požádáte, dosavadní poskytovatel předá novému poskytovateli také informace o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech. Celý proces změny by měl být proveden v zákonné lhůtě 13 pracovních dnů.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. doporučuje spotřebitelům, aby si požádali o vydání kopie žádosti.

Určitou nevýhodou při změně účtu je to, že není zajištěno převedení stejného čísla účtu k nové bance, jako je tomu např. u telefonních čísel při změně operátora. Je tedy potřeba vyrozumět o změně účtu třetí strany, tj. naše plátce (např. zaměstnavatele), i příjemce plateb, kteří mají svolení k inkasu z našeho účtu (např. operátora). Budeme-li si to přát, nový poskytovatel i toto za nás vyřídí, nebo nám poskytne vzor oznámení o změně našeho účtu, který pak jednoduše rozešleme.

Zákon sice umožňuje poskytovatelům účtovat za výše uvedené služby spotřebitelům přiměřenou úplatu – odpovídající skutečným nákladům. Některé banky se však dobrovolně přihlásily k tzv. „Kodexu mobility klientů“, a tím k tomu, že pokud klient dodrží standardní postupy, jejichž cílem je zajistit hladký a bezproblémový průběh změny platebního účtu, nebudou služby spojené s takovými kroky zpoplatňovat. Seznam těchto bank najdete na internetových stránkách České bankovní asociace.

 Záleží tedy jen na spotřebitelích, zda výše uvedených možností využijí.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                      

reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každé úterý v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 17 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 772 623 536
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Otrokovice: St: 13 – 17 hodin –po předcházející tel. dohodě, tel. 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 773 901 773
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516
Pardubice: Čt.: 13 – 17 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.723 692 166, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 921 290
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

 E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

Logo_Small