Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.Seminář: Nezadlužím se!

Cílem akce je zvýšit právní gramotnost seniorů ve vztahu k finančním produktům, zejména v oblasti prevence nezodpovědného zadlužování.

Co se účastníci dozvědí:

Účastníky seznámíme s novou právní úpravou týkající se spotřebitelských úvěrů, budou si moci na názorných příkladech vyzkoušet různé modelové příklady, seznámí se s různými nekalými praktikami využívanými některými poskytovateli úvěrů, naučí se rozumět pojmům z oblasti spotřebitelských úvěrů, pracovat s úvěrovými kalkulačkami, seznámí se se svými dalšími právy, jako právem na předčasné splacení úvěru, právem na odstoupení od smlouvy, nebo právem využít systému mimosoudního řešení sporu s poskytovatelem úvěru…

Kdy: 25. 1. 2017 od 14:00 – 16:00

Kde: Prostory Svazu tělesně postižených ČR, z. s. – místní organizace Přerov:

Kratochvílova 35 – Přerovanka, Přerov 750 02

Určeno pro seniory a členy Svazu tělesně postižených ČR, z. s. – místní organizace Přerov

Tento seminář se uskuteční díky finanční podpoře ze strany Československé obchodní banky, a. s.

logo-csob