Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Seminář pro osoby pečující

SEMINÁŘ PRO OSOBY PEČUJÍCÍ O SENIORY V BOHUMÍNĚ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil osobám pečujícím o seniory v jejich domácím prostředí seminář.
Účelem semináře bylo seznámit pečující osoby s problematikou týkající se uzavírání smluv, problematikou svéprávnosti podle nového občanského zákoníku a seznámení s riziky spojenými s podvodným jednáním či nekalými praktikami páchaných na seniorech.

Kdy:  2.listopadu  od 14.00 hodin

Kde:  Centrum sociálních služeb v Bohumíně, Jateční 149

 

 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu města Bohumín

logoMPSV-bm-sm                 bohumin_logo_2013_02