Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

O projektu SEBEVĚDOMÝ SENIOR

Projekt Sebevědomý senior, který finančně podpořily Ministerstvo vnitra a Město Nový Jičín, má za cíl snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na zranitelné skupině obyvatel – na seniorech a tím i zvýšení pocitu jejich bezpečí. Projekt realizuje Městská policie Nový Jičín ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Aktivity projektu:

Kurz sebeobrany a bezpečného chování (celkem 40 hodin odborných lekcí pro celkem 15 seniorů) vedený proškolenými lektory s odpovídajícím certifikátem. Součástí kurzu budou odborné přednášky, vedené ve spolupráci MP s Policií ČR zaměřené na bezpečné chování a posílení sebevědomí seniorů v kontaktu s okolím.

Součástí projektu je přednáška SOS MaS, z.s. zaměřená na techniky zvládnutí nátlaku a manipulace, které jsou využívány podomními prodejci a na předváděcích akcích.

Z preventivně informačních letáků, které budou v rámci projektu distribuovány, se senioři dozví základní zásady bezpečného chování, kontakty na tísňové linky a další místa pomoci.

Osobní alarm Součástí besed a kurzů bude i možnost sepsat žádost o bezplatné dodání osobního alarmu včetně poučení, jakým způsobem tuto pomůcku používat. Tato užitečná pomůcka bude k dispozici také osobám, které se neúčastní kurzů a či přednášky.  Informace s žádostí o osobní alarm budou dostupné nejen na těchto webových stránkách, ale také na služebně městské policie a na webových stránkách města Nový Jičín a také v domech s pečovatelskou službou popř. dalších sociálních zařízeních v Novém Jičíně.

V rámci projektu bude podpořena internetová prezentace na adrese www.neotvirejte.cz, kde v sekci pro Nový Jičín budou umisťovány nejen informace o aktivitách projektu (pozvánky, letáky…), ale v rámci spolupráce mezi SOS MaS, z. s. a orgány a institucemi zapojenými do prevence kriminality v Novém Jičíně (zejména Městskou policií Nový Jičín, Státní policií, probační a mediační službou, občanskou poradnou a dalšími), zde budou umisťovány aktuální informace o dění ve městě a varování před aktuálními hrozbami.

Všechny výše uvedené aktivity jsou určeny pro osoby ve věku 60 let a více, osoby zdravotně postižené, pobírající invalidní důchod nebo držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, bydlící na území města Nový Jičín včetně místních částí.

Pozvánky na všechny výše uvedené aktivity budou včas umístěny na těchto webových stránkách.