Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Aktuality a akce v NJ a okolí

 

Nový Jičín zakázal nevyžádaný podomní a pochůzkový prodej

Duben 2014

Nový Jičín má nový tržní řád, který zakazuje nevyžádaný podomní a pochůzkový prodej a poskytování služeb na celém území města. Vydání tohoto nařízení předcházela dotazníková akce mezi občany, ve které se vyslovilo pro zákaz podomního i pochůzkového prodeje více než 98 procent respondentů. Osobám, které nový tržní řád poruší, hrozí finanční postih.

Tržní řád také nově upravil pravidla pro předsunutý prodej, pro tržiště a pro restaurační předzahrádky. Předsunuté prodejní místo je prostor mimo provozovnu určenou k prodeji nebo poskytování služeb. Zjednodušeně řečeno je to místo na chodníku před obchodem. Na něm může být postaven prodejní pult se zbožím jen v případě, že bude funkčně spojen s provozovnou a bude mít stejného provozovatele. Tato místa byla novým tržním řádem vymezena tak, aby nedocházelo k omezování chodců.

Dodržování tržního řádu budou kontrolovat strážníci městské policie a pracovníci obecního živnostenského úřadu.

Občané města mohou, v případě obtěžování podomními prodejci nebo při zjištění porušení tržního řádu, informovat městskou polici na bezplatném telefonním čísle 156 nebo zdejší obecní živnostenský úřad.

Autor: Michaela Suchá – regionální zprávy iRegiony Impuls