Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Pro Nový Jičín

SOS MaS, z. s. se podílí na preventivních opatřeních v rámci prevence kriminality Města Nový Jičín. Internetová prezentace na stránkách www.neotvirejte.cz, tak obsahuje speciální sekci určenou pro obyvatele města Nový Jičín – www.neotvirejte.cz/pro-novy-jicin/, kde obyvatelé města naleznou důležité informace vztahující se k problematice kriminality ve městě, s důrazem na kriminalitu páchanou na seniorech, důležité kontakty, pozvánky na akce související s touto problematikou pořádané v Novém Jičíně v rámci projektu Sebevědomý senior  i mimo něj, a v neposlední řadě Varování v případě, že v rámci města dojde k jakémukoliv ohrožení práv seniorů, zdravotně postižených apod.