Prevence a pomoc seniorům

596 111 252

UPOZORNĚNÍ NA PHISHINGOVÉ ÚTOKY ZNEUŽÍVAJÍCÍ LOGO ČNB

Česká národní banka upozorňuje na podvodné emailové zprávy zneužívající logo ČNB, které mají za cíl získat citlivá data adresátů a přimět je k úhradě nemalé finanční částky.

Tyto phishingové útoky jsou vedeny subjektem s označením „Finanční pracovní skupina“ (FATF) s tím, že adresát má údajně možnost získat vysokou finanční částku uloženou na zadržené kartě Mastercard, nebo dokonce výhru prostřednictvím karty Mastercard. Pisatel údajnou výhru podmiňuje doložením dokumentů týkajících se pojištění finančních prostředků a okamžitou úhradou poplatku za pojištění ve výši několika tisíc britských liber.

ČNB v této souvislosti zdůrazňuje, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky, ale o tzv. phishingové útoky, směřující k vylákání osobních údajů dané osoby a získání finančních prostředků od této osoby.

ČNB proto vyzývá veřejnost, aby na obdobné emailové zprávy nereagovala a na uvedená čísla účtů rozhodně nezasílala žádné finanční prostředky! ČNB nikdy plošně neoslovuje veřejnost prostřednictvím emailové komunikace s cílem vynutit si platby jakýchkoliv poplatků, ani nevyžaduje dokládání citlivých dokumentů.

Zdroj: ČNB