Prevence a pomoc seniorům

596 111 252

 

BESEDA V MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘEROVA-KOZLOVICÍCH

Přehled o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem a možnosti řešení následků případného porušení práv spotřebitelů byl obsahem besedy v Přerově v místní části Kozlovice.


Kdy:
 1.prosince 2015

Kde: restaurace Na hřišti od 16.30 hodin