Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

OLOMOUC – Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Olomouc zahájili v první polovině února letošního roku trestní stíhání 45letého muže z kraje Vysočina, kterého obvinili z trestných činů zpronevěra a neoprávněné podnikání. Prvotní úkony trestního řízení v dané věci byly zahájeny již v roce 2016. Z provedeného šetření, důkladného prověření všech podkladů a materiálů kriminalisté zjistili, že tohoto protiprávního jednání se měl obviněný dopouštět od října 2015 do března 2017 tím, že měl reagovat na poptávky na různých poptávkových serverech, týkající se zájmu o dodání a montáže garážových sekčních vrat, a také měl prostřednictvím jednoho z internetových portálů nabízet k prodeji sekční garážová vrata, přičemž měl od zájemců převzít jako zálohu na provedení zakázky různě vysoké finanční částky. Dohodnutou zakázku ve většině  případů však nerealizoval a převzaté finanční prostředky měl použít pro vlastní potřebu.

Jak kriminalisté zjistili, měl nejméně u 19 zákazníků vykonávat činnost, směřující k dodání a montáži garážových vrat, pojezdových bran či obdobných činností. Ve většině případů měl zaměřit zakázku, vyhotovit smlouvu o dílo a převzít zálohu na realizaci zakázky. V několika případech měl zakázku realizovat, ve většině případů však nikoliv a převzaté finanční prostředky si měl ponechat pro vlastní potřebu. Tímto jednáním měl způsobit škodu v celkové výši za téměř 350 000 korun. Jak při prověřování vyplynulo, měl takto jednat i přesto, že k provozování této činnosti neměl příslušné oprávnění s tím, že měl poskytovat služby neoprávněně a za úplatu a současně i ve větším rozsahu (tedy neměl živnostenské oprávnění, v uvedenou dobu ho měl sankčně zrušené). Mezi poškozenými jsou nejen fyzické, ale i právnické osoby.  Obviněnému, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí, mimo jiné, za uvedené trestné činy, až pětiletý pobyt za mřížemi. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě.

Zdroj:www.policie.cz