Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI ONE ENERGY& ONE MOBILE A.S.

Prohlášení konkurzu na majetek společnosti

Na majetek společnosti One Energy & One Mobile a.s. byl prohlášen konkurz

Zákazníci společnosti One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 018 79 880, držitele licence na obchod s elektřinou a plynem, se pravidelně obracejí na Energetický regulační úřad s dotazy a návrhy na zahájení sporných správních řízení ohledně neprovedených vyúčtování dodávek a neuhrazených přeplatků z vyúčtování ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu.

Krajský soud v Ostravě dne 24. července 2018 zahájil ve věci této společnosti insolvenční řízení – viz vyhláška č. j. KSOS 25 INS 12156/2018-A-5.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě (č. j. KSOS 25 INS 12156/2018-A-25) ze dne 17. 8. 2018 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

Podrobnosti zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=7BCC8418944D4973BF3869C425BD53FD

Energetický regulační úřad zákazníky informuje, že v současné době je přihlášení pohledávek za touto společností jedinou možností jejich uplatnění v zákonné lhůtě 2 měsíců od data vyhlášení úpadku dlužníka.

Přihláška s přílohami se podává dvojmo na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR http://www.justice.cz/ (v části Insolvenční rejstřík – formuláře ke stažení), kde jsou uvedeny i pokyny k vyplnění vzor vyplněné přihlášky.

Zdroj: ERÚ