Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – PŘENECHÁNÍ VĚCI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“

Tisková zpráva ze dne 13.5.2021

Platí pravidlo, že spotřebitelé by neměli podepisovat nic, co si předtím nepřečetli, čemu nerozumí nebo s čím nesouhlasí. Pracovníci spotřebitelských poraden však mohou potvrdit, že tomu tak vždy nebývá. A přestože obecně platí, že když si strany něco sjednají, pak to také platí, tak úplně cokoliv si strany zase ujednat nemohou, zvláště pak ve spotřebitelských smlouvách.

Na poradnu SOS MaS, z. s. se obrátil pan Miloš M., který si v březnu koupil zánovní automobil. Přestože se vůz na první pohled jevil ve velmi dobrém stavu, poměrně záhy se ukázalo, že je plný závad, s nimiž pan Miloš nepočítal a na něž nebyl upozorněn. Do měsíce se stal vůz zcela nepojízdným a hlavně se ukázalo, že nebude schopný projít ani technickou kontrolou. Prodávající se však k odpovědnosti za vady vůbec neznal a jen odkázal pana Miloše na znění kupní smlouvy. Ten si ji poprvé, jak tomu nezřídka bývá, pořádně přečetl až ve chvíli, když se objevily tyto problémy. Pana Miloše ve smlouvě zarazila především věta o tom, že použité vozidlo nabývá do svého vlastnictví ve stavu „ jak tato věc stojí a leží“ a prodávající z tohoto důvodu za případné vady věci neodpovídá. Jak to tedy ve skutečnosti je? Může se pan Miloš bránit? Má vůči prodávajícímu práva z vadného plnění, přestože takové ustanovení ve smlouvě podepsal?

Než si na tuto otázku odpovíme, je třeba zmínit, že občanský zákoník skutečně upravuje možnost věc přenechat druhému „jak stojí a leží“. Pokud se věc takto přenechá, pak jdou její vady k tíži nabyvatele. Prodávající odpovídá pouze v případě, že věc nemá vlastnost, o níž předtím prohlásil, že ji má, nebo již si nový nabyvatel vymínil. Pokud takové ustanovení ve smlouvě najdete, pak si můžete být téměř jisti, že se v případě problému setkáte s neochotou prodávajícího cokoliv s Vámi řešit. Ale znamená to tedy, že pan Miloš se svou reklamací nemá šanci uspět?

V poradenské praxi se s takovým smluvním ujednáním setkáváme nejčasněji právě při prodeji ojetých aut. Jak se však opakovaně vyjádřily soudy, tak doložku „jak stojí a leží“ lze použít pouze na věci určené tzv. „úhrnkem“, tedy ty, které nejsou určené individuálně, nýbrž úhrnně a bez ohledu na jejich jakost, množství nebo váhu. Takové věci bývají ve smlouvách vymezeny nikoli údajem o jednotlivých konkrétních věcech, nýbrž za použití jiných údajů, např. uvedením místa, kde se nacházejí.

Na věci individuálně určené, jako jsou automobily, které jsou ve smlouvě vymezeny individuálně (tedy zcela konkrétně), doložku „jak stojí a leží“ nelze použít a kupující může úspěšně namítat neplatnost tohoto ujednání ve smlouvě.

Prodávajícímu, který je současně podnikatelem, by se taková věc rozhodně neměla stát. Podnikatel má totiž vůči spotřebiteli zákonem dané informační povinnosti, které zahrnují mj. také povinnost řádně spotřebitele informovat o jeho právech z vadného plnění, přičemž za nesplnění této povinnosti hrozí i nemalé pokuty.

V případě, že smlouvu uzavírají dvě fyzické osoby, může se obdobné neúčinné ustanovení do smlouvy dostat také a to z pouhé neznalosti. Strany často ve snaze ušetřit finanční prostředky na právní službu, kopírují smlouvy z internetu, aniž by si dostatečně ověřili, zda jsou v souladu se zákonem.

Závěrem je potřeba zmínit, že ve spotřebitelských smlouvách, tedy ve smlouvách, které uzavírá podnikatel se spotřebitelem, se může spotřebitel setkat s různými ustanoveními, která mají za cíl znemožnit nebo alespoň ztížit spotřebiteli reklamaci případných vad. Kreativita některých nepoctivých prodejců je téměř bez hranic. Spotřebitelé by měli vědět, že občanský zákoník přímo vylučuje možnost, aby se při uzavírání tzv. spotřebitelských smluv, spotřebitel  svých zvláštních práv, které mu zákony dávají, vzdal. Zakázaná jsou také jakákoliv ujednání, která by vyloučila nebo omezila spotřebitelova práva z vadného plnění. Taková ujednání, nebudou sice způsobovat neplatnost celé smlouvy, ale nebude se k nim přihlížet, a to i když je spotřebitel podepíše.

Pan Miloš tedy jednoznačně má právo uplatnit svá práva z vadného plnění, a to s omezeními, která platí pro koupi použitých věcí, ale to by bylo na další tiskovou zprávu..

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava: tel. Po: 11 – 16 hodin, út: 11 – 16 hodin, čt: 9 – 12 hodin, tel. 596111252, 606 382 280

Bohumín: Každý Čt: 13 – 16 hodin, tel. 723 692 166
Český Těšín: St: 11 – 15 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 602722584
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 607398511
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 605 801 362
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 11 – 15 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Frýdek–Místek: St: 11 – 15 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomouc: Pá: 8.30 – 11.30 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 605801362
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 607398511
Zábřeh: Čt: 12.30 – 15.30 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 602722584
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé 2. a 4. úterý v měsíci a 2. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin (po předchozím tel. objednání tel. 723692166)

Kroměříž: St: 11 – 15 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 602722584
Uherské Hradiště: St.11 – 15 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 12.–16 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 607398511

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608722582
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606382280, 606130894
Břeclav: Čt: 10 – 14.30 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 606382280
Liberec: St: 12 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405
Děčín: Út: 12 – 16 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.