Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

KRACH CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Tisková zpráva ze dne 9.10. 2019

Krach cestovní kanceláře je jistě noční můrou všech lidí, kteří si zařizují dovolenou přes cestovní kanceláře. Jak ukazuje nedávný krach cestovní kanceláře Thomas Cook, vybrat si známou a renomovanou cestovní kancelář ještě není zárukou toho, že se nemůže nic stát. Nedávné události naznačují, že i takto letitá, velká a známá cestovní kancelář může zkrachovat a dostat své klienty do velmi nepříjemné situace. Každým rokem také v České republice z trhu zmizí několik cestovek. I když jejich počet není nikterak velký, pojďme se podívat, co takový krach cestovní kanceláře pro spotřebitele znamená a jak by měl v případě úpadku postupovat.

Dobrou zprávou je, že při krachu cestovní kanceláře se sice nepodíváte tam, kam jste chtěli a plánovali, ale o své peníze díky pojištění proti úpadku nepřijdete. Hromadný krach cestovních kanceláří před lety měl za následek uzákonění povinného pojištění cestovních kanceláří. Každá cestovní kancelář v ČR tak musí mít sjednáno, tzv. pojištění záruky pro případ svého úpadku. Toto pojištění kryje převážnou část rizik jejich klientů.

Pořadatel zájezdu je povinen při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření vydat zákazníkovi doklad o smlouvě, tzv. potvrzení o zájezdu a spolu s ním také doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o bankovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou nebo zahraniční bankou. Tyto doklady určené zákazníkům, musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Prvním preventivním krokem na straně spotřebitele by tedy měla být kontrola pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, se kterou se chystáte na dovolenou.

I v případě nákupu zájezdu od cestovní agentury, která prodej zájezdu pouze zprostředkovává, má spotřebitel právo na informaci o tom, se kterou cestovkou bude cestovat a zda má pojištění. Pozor samotná cestovní agentura nemusí být pojištěna proti úpadku, protože tuto povinnost mají ze zákona pouze pořadatelé zájezdu, jimiž mohou být pouze cestovní kanceláře, jejíž zájezdy agentury prodávají.

Co dělat pokud Vaše CK vyhlásí úpadek?

Pokud CK zkrachuje ještě před Vaším odjezdem na dovolenou, bude situace asi o něco „jednodušší“. Zakoupili-li jste si zájezd u pojištěné cestovní kanceláře a nastane situace, že cestovní kancelář zkrachuje, tak je potřeba se co nejrychleji obrátit na pojišťovnu, u které je ta cestovní kanceláře pojištěná. Na pojišťovně Vám poradí, jak a kam nahlásit pojistnou událost, jak si zažádat o vrácení ceny či zálohy. Zaplacenou částku za zájezd byste měli obdržet v plné výši.

Pokud jste již na dovolenou odcestovali, buďte v kontaktu s pojišťovnou a ta vás bude informovat o dalším průběhu. Vaše dovolená bohužel samozřejmě končí, ale pojišťovna by měla zajistit, tzv. repatriaci klientů CK, tedy dopravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se cestovní kanceláří dohodli, a to včetně nezbytné stravy a ubytování až do doby odjezdu. Doporučujeme zachovat pokud možno klid a chladnou hlavu a následovat pokyny pojišťovny. Pozor cestování zpět na vlastní pěst se nemusí vyplatit, protože zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Pojišťovna Vám může poskytnout pojistné plnění také ve formě úhrady služeb, na základě kterých můžete pokračovat ve svém zájezdu. Jinak máte po návratu domů nárok na uplatnění rozdílu mezi již zaplacenou cenou a cenou uskutečněného zájezdu.

Zákazník se již nemusí obávat, že by přišel o své peníze, pokud by byla cestovní kancelář tzv. podpojištěná, jako tomu bývalo v minulosti. Pokud totiž nároky klientů přesáhnou limit pojistného plnění, pak se nároky hradí z tzv. garančního fondu, do něhož musí cestovní kanceláře pravidelně odvádět část svých tržeb.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út 9.00 – 12.00 hodin, každé úterý v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773

Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Brno: Po: 10 – 13 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: Redakce SOS MaS, z.s.