Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA Z.S. RADÍ – NÁKUP ZBOŽÍ Z „DRUHÉ RUKY“ MÁ SVÉ VÝHODY I SVÁ RIZIKA

Tisková zpráva ze dne 27. 2. 2020

Ať už sháníme něco na sebe, vybavení pro děti nebo na sport, knihy, elektroniku nebo automobil, může být zajímavou alternativou pořízení věci již použité, věci s drobnou vadou, či věci bez perfektního obalu.

Věci, které mohou ještě velmi dobře posloužit svému účelu, přestože již byly použity, či věci, které shodou okolností mají vadu, která nebrání jejich dalšímu užívání, si určitě zaslouží naši pozornost a další šanci!

 Šetříme nejen vlastní finance, ale také zdroj a tím i životní prostředí

Nákupem zboží z druhé ruky můžeme ušetřit významné finanční částky. I ti, kteří k takovému nákupu nejsou zrovna nuceni svou finanční situací nebo jinými okolnostmi, jistě ocení výraznou slevu oproti nákupu nového nebo bezvadného zboží. Přínos pro vlastní peněženku ale není jediným benefitem takovéhoto nákupu. Na výrobu každé věci bylo totiž potřeba vynaložit spoustu lidské práce, času a bylo spotřebováno hodně přírodních zdrojů (materiálu, vody a paliva).

Nebylo by škoda, aby věc, která může ještě dobře posloužit, jen tak skončila třeba na skládce?

Nákupem a prodejem věcí z „druhé ruky“ pomáháme zpomalovat cyklus věcí a snižujeme množství vyprodukovaného odpadu. Každý tak můžeme přispět k ochraně přírody pro další generace.

U každého jednotlivého nákupu by odpovědný spotřebitel měl však zvážit také druhou stránku celé transakce, a to jaká práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se k takovému nákupu váží. Pokud koupíme v secondhandu módní kousek za pár desetikorun patrně naše práva z případných vad, nebudou pro naše rozhodování hrát takovou roli, jako v případě nákupu elektroniky či jiného dražšího zboží. 

Jak se tedy liší naše práva, pokud se rozhodneme koupit již použitou věc?

Předně je třeba zdůraznit, že použité zboží a zboží zakoupené s dopředu oznámenou vadou, lze v případě výskytu vady u prodávajícího reklamovat! Lišit se však může lhůta, ve které je potřeba vadu vytknout. Při prodeji použitého spotřebního zboží totiž lze zkrátit obecnou 24 měsíční lhůtu pro uplatnění práva z vad až na polovinu, tedy 12 měsíců. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady však musí prodávající vyznačit např. v dokladu o koupi, nebo sjednat platně ve smlouvě, případně v obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy. Kupující by tedy měl dopředu vědět, že doba pro uplatnění práv z vad bude zkrácena.

Pozor ne všechny vady lze u použitého zboží reklamovat! Reklamovat nelze vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, kterou věc měla v době převzetí kupujícím ani vady, s nimiž byl kupující předem seznámen a na něž mu byla poskytnuta sleva. U ostatních vad může kupující podle závažnosti vady po prodávajícím žádat odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. U vad, kde by kupujícímu v případě koupě nové věci vznikl nárok na výměnu věci za nový kus, má kupující v případě koupě použitého zboží místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.

Nákup použitého zboží má však i další úskalí, zejména pokud kupujeme zboží, které fyzicky nevidíme, tzv. na dálku – při nákupu na internetu. Spotřebitel by se měl v takových případech chovat obzvláště obezřetně a dát si pozor zejména na neseriózní klamavé nabídky či dokonce přímo podvodné inzeráty.

Spotřebitelé si zvykli při nákupu na internetu hojně využívat lhůtu 14 dnů, tzv. lhůtu na rozmyšlenou, kdy mají možnost zboží vrátit bez udání důvodu a bez jakýchkoliv finančních postihů. Použité zboží na internetu však nezřídka prodávají i fyzické osoby, aniž by taková činnost byla podnikáním. Takováto kupní smlouva však není smlouvou spotřebitelskou a soukromý prodávající nemá vůči kupujícímu zcela stejné povinnosti jako je tomu u prodejců – podnikatelů! Nemá třeba povinnost při nákupu na dálku poskytovat kupujícímu lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu, povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího…

Podobnou zkušenost udělal také pan Pavel, který se původně rozhodl pro pořízení levnějšího použitého notebooku, přes aukční portál. Notebook, který dorazil, vcelku odpovídal popisu uváděnému prodejcem, možná až na pár škrábanečků, pana Pavla však k touze koupený notebook vrátit vedly zcela jiné důvody. Pár dní po koupi totiž objevil v povánočním výprodeji jednoho e-shopu notebook nový za velmi výhodnou cenu a chtěl ten použitý do 14 dnů vrátit a zainvestovat raději do nákupu nového. Jelikož však prodávajícím byla soukromá osoba nepodnikatel, neměli jsme pro pana Pavla v naší poradně dobrou zprávu. Notebook bez dohody s prodávajícím, vrátit bez udání důvodu nemůže.

 SOS MaS, z s. proto doporučuje před nákupem použitých věcí vždy zvážit všechny okolnosti nejen cenu, ale i stav a opotřebení věci v okamžiku převzetí kupujícím, délku lhůty pro uplatnění případných vad i právní postavení prodávajícího.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt 13.00 – 16.00 hodin, každý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362, 723 692 166
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309, 607 398 511
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1, 773 901 773
Zábřeh: Čt: 13.30 – 16.00 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Přerov : ÚT: 12 – 16 hodin – každé úterý v měsíci a 2.,3. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13 – 16 – každý druhý čtvrtek v měsíci, tel. 773 901 773
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Uherské Hradiště: St.13 – 17 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Rožnov p.R.: Čt.13 – 17 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 571 661 111, 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 13.–17 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel.571 674 516, 773 901 773
Břeclav: Čt: 12 – 16 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 519 311 111, 773 901 773
Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606 130 894, 608 722 582
Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel.773 901 773, 466 335 630
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606 382 280, 773 901 773
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 922 405
Děčín: Út: 13 – 17 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.