Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

 

Podzimní část unikátního projektu Hodinový vnuk, v němž studenti krajských středních škol a členové klubu seniorů pomáhají klientům domovů pro seniory, odstartovala dnes (5. září 2016) v Bohumíně.

Projekt za podpory Moravskoslezského kraje a hejtmana Miroslava Nováka připravil Spolek Počteníčko.

Studenti krajských středních škol a členové klubu seniorů budou v rámci „Hodinového vnuka“ jednou týdně navštěvovat klienty domovů pro seniory v Bohumíně. Budou společně podnikat aktivity, které seniorům zpříjemní život v ústavu – povídat si, hrát společenské hry, předčítat, poslouchat hudbu, nebo si společně vyjdou na vycházku do okolí a další.

„Jde nám o mezigenerační spolupráci, propojení energie a nadšení mladých se zkušenostmi a znalostmi dříve narozených. Ukázku toho, jak lze společně pomáhat těm, kteří to potřebují. Studenti se tak na hodinu týdně stanou vnukem či vnučkou klientů domovů pro seniory. S trochou nadsázky se dá říci, že do každého ze tří domovů v Bohumíně přijdou jednou týdně vnučky a babičky, které navštíví své prababičky,“ vysvětlil předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina, s tím, že Hodinový vnuk je součástí seniorského aktivizačního programu Stárnout s chutí, který letos v Moravskoslezském kraji a dalších regionech Spolek Počteníčko nabízí.

Služby vnuček a babiček využívají klienti Centra sociálních služeb Bohumín, Charitního domu pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně a bohumínského Domova Jistoty. „Hodinový vnuk je báječný nápad. Naši klienti jsou velmi vděční za další podněty zvenčí, baví je společenské hry i předčítání, úspěch mají písničky. Moc rádi si povídají o všem možném a těší se na další návštěvu. Tím se zmírňuje jejich osamění,“ míní ředitelka Domova Jistoty Jiřina Zdražilová.

Roli vnuků a vnuček plní studenti bohumínského Gymnázia Františka Živného a Střední školy Bohumín. Celkem jich je osm. Za klienty s nimi chodí i patnáct seniorek. Tým Hodinového vnuka se aktuálně rozroste o další členy. Pomáhat lidem v domovech pro seniory chce i mladá žena, která je nevidomá.

„Paní Helena je velmi odhodlaná, nechce a nebude mít žádné zvláštní výhody, ale zpočátku jí pomůže jedna naše zkušená babička. Může si s klienty povídat a předčítat jim z knih v Braillově písmu. Věřím, že určitě uspěje, protože má velmi laskavý vztah k lidem,“ zdůrazňuje manažerka projektu Irena Sekaninová.

 „Zapojení nevidového člověka do pomoci jiným je věc opravdu ojedinělá. Zatím jsem se tím nesetkal. Tento příklad integrace v praxi mě velmi těší. Hodinový vnuk je nicméně především ukázkou mezigeneračního propojení a pomoci lidem, kteří se vlivem svého stáří a zdravotního stavu dostávají do společenské izolace,“ konstatoval patron projektu hejtman Miroslav Novák.

Hodinový vnuk má v Bohumíně velkou podporu místních středních škol i radnice. Ještě letos se rozšíří do dalších měst Moravskoslezského kraje.

  1. září 2016

Zdroj:www.msk.cz