Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Publikace Bydlím, tedy žiju! obálkaSdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vydalo v rámci projektu Bydlím – tedy žiju! novou publikaci určenou nejen, ale především seniorům, klientům Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., a slouží především jako doplněk ke vzdělávacím akcím s tématikou bydlení, které SOS MaS, z. s. pořádá v roce 2017 pro seniory díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Brožura přináší nástin některých specifických otázek, které dnešní senioři mohou řešit v souvislosti s bydlením.

Autoři, kteří jsou zároveň poradci v bezplatných spotřebitelských poradnách a lektory vzdělávacích akcí pro seniory, při výběru jednotlivých témat vycházeli ze zkušeností z poradenské činnosti a často se opakujících dotazů na besedách.

Tato brožura si klade za cíl odpovědět na některé otázky, které mohou seniory ve výše uvedených souvislostech trápit, přičemž se zaměřuje na trochu jiné otázky, než na které se ve svých publikacích zaměřují organizace poskytující sociální služby. Vzhledem k rozsahu publikace si nečiníme nárok na komplexní zpracování problematiky. Každá z řešených problematik by si totiž jistě zasloužila samostatné zpracování. 

Publikace je k dispozici v rámci vzdělávacích akcí SOS MaS, z. s., v sídle SOS MaS, z. s. v Ostravě, v síti našich regionálních poraden a členům vybraných klubů seniorů a dalších neziskových organizací sdružující občany v seniorském věku, či poskytující jim sociální služby.

Celá publikace je všem zájemcům k dispozici také ke stažení také ve formátu pdf zde:

Publikace Důstojně bydlím – tedy žiju!

Věříme, že v publikaci naleznete soustu zajímavých informací, a že to bude pro Vás čtení poutavé.

Tisk brožury z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Za podporu děkujeme!

logo mpsv