Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

POZOR! SOS MaS, z. s. VARUJE PŘED DALŠÍMI TRIKY OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ ENERGETICKÝCH FIREM

Tisková zpráva ze dne 7.9. 2015

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. upozorňuje spotřebitele, na nový pokus firem působících na trhu s energiemi o sankcionování spotřebitelů, kteří se rozhodnou odstoupit od smlouvy o dodávkách energií uzavřenou při podomním prodeji.

V posledních měsících řeší SOS MaS, z. s. ve svých poradnách poměrně mnoho případů se společností Comfort Energy, která spotřebitelům rozdává žárovky, za které v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy o dodávkách energií, účtuje spotřebitelům 2000,- Kč. Jen tato kauza trošku utichla, objevila se taktika nová.

Jde opět o dvě provázané smlouvy, obě uzavřené v jednom okamžiku podomním prodejcem. Na jedné smlouvě figuruje firma My Energy – poskytovatel služeb v oblasti energetického poradenství, na druhé firma Stabil Energy, s. r. o. – dodavatel energií.

Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře s obchodním zástupcem dodavatele energií nejen smlouvu o dodávkách energií, ale současně s ním uzavře smlouvu o poskytování služeb v oblasti energetického poradenství. Zde nám obchodní zástupce vystupuje v postavení zprostředkovatele pro firmu My Energy. Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím spojené, provézt optimalizaci distribučních sazeb… a to všechno bezúplatně.

Na výše uvedeném by nebylo nic špatného, až na to, že zákazník – spotřebitel se v této smlouvě zavazuje k tomu, že nebude zasahovat do uzavřených smluv, měnit nastavení produktových řad či měnit dodavatele. Za porušení této povinnosti stanoví smlouva sankci 1200,- Kč.

Cíl je jasný. Jednak má spotřebitele odradit od odstoupení od smlouvy, a pokud tak přesto učiní, sankcionovat jej.

Spotřebitel má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena na dálku do 14 dnů, u smlouvy, která byla uzavřena při podomním prodeji až 5 dní do zahájení dodávek dle Energetického zákona. V obou případech bez jakékoliv sankce.

To, že je sankce sjednána ve smlouvě s jinou firmou a ne přímo s dodavatelem energií, je jen trikem, jak obejít tato zákonná ustanovení.

Podle názoru SOS MaS, z. s. nemá firma My Energy s. r. o. právo spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií jakkoliv sankcionovat. Je to z toho důvodu, že podle § 1812 odst. 2 Občanského zákoníku se k ustanovení ve smlouvě, ve kterém se spotřebitel vzdal zvláštního práva, které mu zákon poskytuje, nepřihlíží. Takovým „zvláštním právem“ je i zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve stanovených lhůtách. K ujednání, ve kterém se spotřebitel zavazuje nezasahovat do uzavřených smluv, by se tedy podle názoru SOS MaS, z. s., nemělo přihlížet. Z logiky věci pak vyplývá, že není možné spotřebitele za porušení tohoto závazku ani sankcionovat.

Spotřebitelům, kteří si nebudou vědět v komunikaci s firmou My Energy s. r. o. rady, doporučujeme vyhledat pomoc a navštívit některou z našich osobních poraden, či využít našich služeb elektronického poradenství skrze webové stránky, či na poradenském emailu poradna@sos-msk.cz.

 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, předsedkyně,                                                               ,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Jihočeského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava : Po: 13 – 17 hodin, Út: 14 – 17 hodin, Čt: 9 – 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Út: 9 – 12 hodin, Čt: 14 – 17 hodin, tel. 605 801 362
Český Těšín : St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frenštát p.R. : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Bruntál : St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel.
554 706 276, 723 692 166
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 12 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel.723 692 166
Olomouc: Pá: 12 – 16 hodin – každý první pátek v měsíci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 581 828 560-1
Přerov : St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 773 901 773
Jeseník: St: 13.00 – 17.00 – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 772 623 536
Kroměříž: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Otrokovice: St: 13 – 17 hodin po předcházející tel. dohodě, tel.773 901 773
Uherské Hradiště: St.13.00 – 17.00 hodin každou třetí středu v měsíci, tel.572 525 655,773 901 773
Valašské Meziříčí: St: 13 – 17 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 571 674 516
Křtiny: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 516 439 080
Liberec: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607 921 290
Děčín: Út: 13.00 – 17.00 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405, 773 772 683
České Budějovice: Čt: 13.00 – 16.00 hodin každý čtvrtek v měsíci, tel. 607 920 869, 386 360 262
Praha: po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz    

 

SOS_1