Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO SENIORY V PARDUBICÍCH

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil ve spolupráci s Magistrátem Pardubice cyklus tří hodinových seminářů na téma bydlení –

1. seminář – téma: Bezpečí seniorů, obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky

2.  seminář – téma: Účtování energií, nájemní právo, sousedské právo

3. seminář – téma : Problematika právních vztahů k nemovitostem, dědické právo, výminek

Kdy: 26.října 2018

Kde: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám., Pardubice

 

Projekt je spolufinancován z rozpočtu ČR, prostřednictvím dotačního programu MPSV