Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO SENIORY V BŘECLAVI

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo pro seniory ve spolupráci se Seniory ČR MO v Břeclavi přednášku na téma: „Uzavírání nevýhodných smluv, manipulace a nekalé praktiky“

Kdy: 14. března 2019

Kde: Klub seniorů, Stromořadní 5, Břeclav

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím datačního programu MPSV