Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

 

20.10.2016

Školení o tom, jak chránit seniory, využili zástupci nejrůznějších profesí.

 

Ve školícím středisku Městské policie Liberec ve čtvrtek 20. 10. 2016 skončil dvoudenní seminář, který byl určen pro strážníky, policisty a pracovníky pomáhajících profesí, kteří jsou v každodenním kontaktu se seniory.
Cílem školení bylo prohloubení znalostí v tématech jako jsou nástrahy a fígle šmejdů, „modus operandi“ pouliční kriminality páchané na seniorech a problematika domácího násilí. Nedílnou součástí semináře byly i zkušenosti, jak pracovat s podezřením, že senior je obětí protiprávního jednání a jak mu pomoci.
Přednášejícími byli zaměstnanci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Intervenčního centra Liberec, Policie ČR, Bílého kruhu bezpečí. Zvolená témata a praktické zkušenosti přednášejících byla oceněna zájmem a aktivitou posluchačů, celý seminář probíhal v částečně interaktivním duchu.

Městská policie se podílí na komplexním přístupu, kterým Liberec čelí protiprávnímu jednání páchanému na seniorech.

Souhrnné informace jak čelit šmejdům jsou pro veřejnost k nalezení na webových stránkách města:  http://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/liberec-proti-smejdum/