Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ PRO NESLYŠÍCÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil ve spolupráci s seminář na téma bydlení – Účtování energií, nájemní právo, sousedské právo

Kdy: 11.září 2018

Kde: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. – pobočka Valašské Meziříčí, Zašovská 784

Projekt je spolufinancován z rozpočtu ČR, prostřednictvím dotačního programu MPSV a z rozpočtu Zlínského kraje