Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

SEMINÁŘ BYDLENÍ PRO SENIORY VE FRENŠTÁTĚ P.R. – KOPANÁ

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravil ve spolupráci s Centrem sociálních služeb, p.o. v Uherském Hradišti seminář na téma – bydlení.

S bydlením je spojeno čerpání řady služeb – dodávek vody, plynu, elektřiny, tepla atd. Senioři se dozvěděli, jaká jsou pravidla pro vyúčtování a rozúčtování těchto služeb a jak můžou reklamovat tato vyúčtování? Také byli upozornění, na co si dát pozor, zazvoní-li u dveří podomní obchodník s energiemi. Dozvěděli se, jaká práva a povinnosti má nájemník a jaká pronajímatel, kdo hradí jaké opravy v bytě atd..

Kdy: 2. října 2017

Kde: Klub seniorů, Kopaná 917 (budova bývalé školy)

 

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu Moravskoslezského kraje  a z rozpočtu Města Frenštát p.R.

logoMPSV-bm-sm               sym_logo                 Image