Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

ŘIDIČI – SENIOŘI JIŽ MAJÍ PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA, DALŠÍ ZPŘÍSNĚNÍ MINISTERSTVO NECHYSTÁ

Některá média (TV Nova, TV Barrandov) v těchto dnech informovala o tom, že Ministerstvo dopravy ve spolupráci s BESIPem chystá zpřísnění podmínek pro zachování řidičského oprávnění pro seniory, případně se chystá zakázat seniorům vjezd na některé typy komunikací. Jelikož se tyto zprávy zakládají na zkreslené interpretaci faktů, dovolujeme si je uvést na pravou míru.
Ministerstvo dopravy v tuto chvíli nepřipravuje žádná „nová“ tvrdší opatření ve vztahu k řidičům seniorům. V současné době funguje systém zdravotních prohlídek. Na povinnou zdravotní prohlídku ke svému praktickému lékaři musí řidiči poprvé ve věku 65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky. Rozsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č.277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. Zahrnuje také například komplexní vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu. Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Poté, co to bylo zavedeno, se počet hlášení lékařů oddělením dopravně-správních agend městských a obecních úřadů výrazně zvýšil.

Pokud se ukáže, že někteří lidé ve vysokém věku opravdu ze zdravotních důvodů nemohou zvládat řízení v určitém druhu provozu, existuje zde již dnes institut takzvaného harmonizovaného kódu, podle kterého lze řidiči omezit jízdu v okruhu určitých kilometrů od místa bydliště nebo pouze ve městě či regionu. Cílem tohoto opatření je primárně to, aby i řidič, jehož schopnost je v důsledku zdravotního stavu omezena, měl dále možnost využívat některé typy komunikací a pohodlně si dojet například ke svému lékaři nebo na nákup. Pokud tedy lékař u řidiče – seniora zjistí při prohlídce zdravotní problémy, neznamená to pro řidiče automatickou ztrátu možnosti řídit.

V roce 2018 bylo odňato řidičské oprávnění 2 786 seniorům starších 65 let, což vzhledem k jejich počtu představuje 0,2 %. I tato statistika dokazuje, že se zdravotní omezení týká pouze nepatrného množství řidičů – seniorů.

Zdroj: mdcr.cz