Prevence a pomoc seniorům.

596 111 252

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Telefonní linky

  • Policie České republiky                                           158
  • Městská policie                                                           156
  • Záchranná služba                                                      155
  • Hasičský záchranný sbor                                       150
  • Jednotné evropské číslo tísňového volání     112

Specializované linky neziskových organizací:

  • Život 90 Senior telefon                                           800 157 157
  • Elpida – Linka seniorů                                              800 200 007
  • Bílý kruh bezpečí                                                       257 371 110